Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Povzbuzení pro dnešní den

V této rubrice naleznete povzbuzení pro aktuální den a archiv předešlých povzbuzení.

25. dubna 2020 – Svátek sv. Marka, evangelisty Jan 6, 16-21 Viděli Ježíše kráčet po moři. Uvažujeme nad evangeliem soboty 2. velikonočního týdne. Cesta učedníků přes moře, už byla tma, silný vítr na moři… Ježíš stále nepřichází… Dá se říci,… Celý příspěvek