Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úvodní slovo

Rubrika určená pro úvodní slovo na titulní stránce webu.

Dvě jména, dva pilíře, dva základy rodiny církve. Petr od počátku stál při svém Mistru, ale přesto musel projít konverzí. Pavel naopak stál proti křesťanům, ale také je zasažen silou obrácení. Proměna je základem dobrého života jednotlivce i celého společenství…  Pán stál při mně a dal mi sílu… (2 Tim 4, 17) 
Každý toužíme po lásce a po oduševnělém přístupu druhých. Duch Boží vane jako vítr, který přináší čerstvý vzduch… Je to Láska, která přemáhá svět a je nad vším dobrým i zlým. Zároveň je tento dar jako neuchopitelný plamen světla a bezpečí. Díky této Lásce jsme schopni dovršit veškeré naše snažení. Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. (Svatodušní sekvence)
Ježíšovo nanebevstoupení neznamená, že zcela odešel. Návrat k Otci přináší nový rozměr jeho přítomnosti. Žije mezi námi novým způsobem. Je v každém prostoru a po všechen čas, nablízku každému člověku. Duch Svatý nás tomu učí…  Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela (Mk 16, 20) 
Apoštolové se po všech těch převratných událostech snaží začít znovu. Vrátili ke svému povolání, rybáři… Jejich Mistr a Pán se k nim přidává zprvu nepozorovaně, až síla víry apoštolům otevírá oči… Teprve když si uvědomíme, co všechno jsme prožili, máme sílu začít znovu…  To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání. (Jan 21, 14) 
Nezvyklé počasí, sucho, „jarní nestálost,” změny ve světě: nepokoje, nejistota…  To vše způsobuje naši únavu a podrážděnost. Asi každý si najde nějaký lék… Milosrdenství nabízí Bůh, je to síla, kterou nic nepřemůže, pramen naděje, ať se kolem nás odehrává cokoli… „Nekonečně milosrdný“ (list Efezanům 2, 4) 
Velikonoční Triduum (19., 20., 21. dubna), tří klíčové dny našeho života. Mít už jen tři dny života? Jak bychom je prožili? Bylo by to obdarování svých nejbližších, rozloučení? Nějaká oběť pro druhé, odpuštění? Chtěli bychom být chvíli jen sami se… Celý příspěvek
Neděle, kdy Ježíš vjíždí do města Jeruzaléma, ne, aby triumfoval, ale aby se sklonil k člověku. Živé ratolesti, které dnes přinášíme do kostelů, symbolizují přítomný okamžik. Dnes vítáme Krista, dnes putujeme s ním, protože on přichází kvůli nám… Začíná Svatý týden.  Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili… Celý příspěvek
Návraty…, naše návraty… domů, ke kořenům (víry, lásky, vztahu…). Od návratů mnohé očekáváme, nebo se jich bojíme, co změní…? Musí se nutně vše při návratu změnit…? Více otázek než odpovědí. Jedno je ale zřejmé. Návrat po vzoru evangelia (Lk 15,… Celý příspěvek
Kdo by rád neslavil. A přece nejde žít celoživotní karneval. Doba postní je přípravou na narozeniny. Aby očekávaná radost byla o to větší a pravdivější. Velikonocemi jsme se znovu narodili. Příchod nového života je vždy nějak spjat s utrpením, ale když člověk spatří světlo… Celý příspěvek
Popel je symbolem pomíjivosti člověka. Naši předkové ale dobře věděli, že zároveň pomáhá životu, očišťuje a chrání. To, co se nám rozpadá pod rukama, může být proměněno novým začátkem. Proto se necháváme značit popelem, ne proto, že je vše ztraceno, ale… Celý příspěvek
Je mnoho různých a krásných druhů rostlin. Je mnoho různých a krásných způsobů života. Strom je biblickým obrazem lidského života. Kdo by nechtěl mít hluboké kořeny a korunu bohatou na plody? V každém věku je strom krásný a potřebný, vždy jiným způsobem. Ale co je… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha