Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úvodní slovo

Rubrika určená pro úvodní slovo na titulní stránce webu.

Začít znovu…, to bychom si možná přáli, nemusí zůstat jen u přání. Doba postní je časem nových začátků. Dokonce tento začátek za nás Někdo jiný podstoupil, my ho jen můžeme následovat. Sice nejprve na poušť (I. neděle), ale také na horu… Celý příspěvek
POPEL je symbolem pomíjivosti člověka. Naši předkové dobře věděli, že zároveň pomáhá životu, očišťuje a chrání. To, co se zdá být beznadějné, je ve skutečnosti novým začátkem. Proto se necháváme značit popelem, ne proto, že je vše ztraceno, ale pro novou příležitost být lepší. Aby z nás jednou nezbyl opravdu jen ten popel…  Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov v mém nitru pevného ducha. (Žalm 51, 12)
„Na Hromnice o hodinu více“, praví česká pranostika. Ano, v tento čas přibývá světla. Jako nám v Adventu duchovního světla přibývalo, tak nyní, ať nám ho s přibývajícími dny neubývá. Pán je světlo národů. (Srov. Lk 2, 32) 
Vánoce jsou za námi, jaro (Velikonoce) daleko před námi. Co s tím dělat? My nemusíme dělat nic, nechme působit Toho, kdo se „nám, nám narodil.“ Na slavnost Zjevení, Epifanie 6. ledna se nám představil Král. Vládne trpělivostí, milosrdenstvím, odpuštěním…, jeho vládním… Celý příspěvek
Celý Advent jsme čekali, trpělivě, radostně, s nadějí… (?) Nastal nový čas. Projevil se Bůh, vykonal konkrétní skutek, slovo naplněné činem, na němž stojí kultura dvou tisíc let křesťanské Evropy. Pokud jsme opravdu trpělivě čekali až do dnešní Noci, pak radost z daru Narozeného je úchvatná… Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. (list Titovi 2, 11)
Gaudete – radujte se! Vyhlížíme radost svátků Narození Ježíše Krista, je opravdu blízko. K jaké radosti vzhlížíme? Bůh nabízí radost zavlažující naše vyprahlá srdce, naše životy plné únavy a nejistoty, co přijde zítra… Křesťané nečekají, „co přijde,” „co se zase kde stane,” ale… Celý příspěvek
„Asi jako v loni…“ můžeme odpovídat na otázku, jak budeme prožívat Advent. Kdo přijde letos? Přijdou patrně stejné starosti, uslyšíme o tom, že se máme znovu zastavit a zamyslet, nespěchat… Ale jak to zvládnout, když celý svět spěchá? Ježíš se narodil právě do… Celý příspěvek
Svátek Přemyslovny Anežky, která nám v r. 1989 přinesla svobodu, letos připadá na neděli – Bůh Otec nám tím chce jistě něco sdělit. Zároveň se ohlížíme zpět za rokem plným MILOSRDENSTVÍ. Možná se někdo z nás s tímto křesťanským darem setkal poprvé, možná… Celý příspěvek
Přicházíme na naše hřbitovy, abychom vzpomínali, abychom se modlili za naše zemřelé. Klademe na hroby svíce, které nám mají připomínat světlo věčné. Všichni jsme povolání žít ve stavu věčného světla. Žít tak, aby náš život vedl tam, kde už nebude tmy ani zármutku. Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Janovo evangelium 14, 6)
Rádi slavíme narozeniny, děkujeme za dar života a prosíme o dobrou budoucnost. V Břevnově slavíme dokonce znovuzrození. Roku 1757 povstal náš chrám z beznaděje a utrpení prusko-rakouských válek. Byl tedy znovu zasvěcen Bohu. I my máme možnost nechat v sobě znovu zrodit víru, naději a lásku, protože i naše životy a vztahy jsou často zasaženy konflikty… Vy jste Boží stavba. (1. list Korinťanům 3, 9)
Mít soucit… Přejeme si, aby měli druzí soucit s námi, sou-cítit, žít s druhým člověkem. Dostane se nám soucitu, když budeme soucítit s druhými. Stejně to platí o milosrdenství, srdce plné milosti, lásky… Ježíš je první, kdo nám dal takové Srdce.  Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím (Matouš 11, 28)   
Každý toužíme po lásce a po oduševnělém přístupu druhých. Duch Boží nám i druhým lidem dává ještě víc. Lásku, která přemáhá svět a je nad vším dobrým i zlým. Boží láska je jako neuchopitelný plamen tepla, světla a bezpečí. Díky této Lásce jsme schopni dovršit veškeré naše snažení. Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. (Svatodušní sekvence)  
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha