Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úvodní slovo

Rubrika určená pro úvodní slovo na titulní stránce webu.

Každý potřebujeme vzor, oporu, příklad. Hledáme je v rodičích, na školách, v těch, kteří nás vychovali. Celé národy pak potřebují autority hodné úcty. Když se zklameme, vždycky je zde Dobrý Pastýř, který nepracuje za mzdu a na nás mu záleží. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Já jsem Dobrý Pastýř. (Jan 10, 9.11)
Jubilejní 10. ročník akce pořádané mladými nejen pro rodiny s dětmi nám chce připomenout, že „Na světě nejsme sami.” Přijďte s námi podpořit dobré dílo, které pozvedá důstojnost člověka. Poprosme za dar příznivého počasí, ať je vše tak, jak má… Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky… (Matouš 28, 19)
Náhlé změny počasí, jarní nestálost, změny ve světě: nepokoje, nejistota… To vše působí naši únavu a podrážděnost. Asi každý si najde nějaký lék… Milosrdenství nabízí Bůh, je to moc, kterou nic nepřemůže, pramen naděje, ať se kolem nás děje cokoli… „Nekonečně milosrdný.“ (list Efezanům 2, 4)
Velikonoční Triduum (25., 26., 27. března), tři dny… Tří klíčové dny našeho života. Co bychom udělali, mít už pouze tři dny života? Bylo by to obdarování svých nejbližších, rozloučení? Nějaká oběť pro druhé, odpuštění, milosrdenství? Chtěli bychom být chvíli jen sami se… Celý příspěvek
Neděle, kdy Ježíš vjíždí do města Jeruzaléma, ne, aby triumfoval, ale aby se sklonil k člověku. Živé ratolesti, které dnes přinášíme do kostelů, symbolizují přítomný okamžik. Dnes vítáme Krista, dnes putujeme s ním, protože on přichází kvůli nám…  Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno. (list Filipanům 2, 9)
Když se chystá oslava narozenin, těšíme se, připravujeme se. Doba postní je přípravou na narozeniny každého z nás. Velikonocemi se každý z nás znovu narodil, ne fyzicky, ale duchovně. Příchod nového života je vždy nějak spjat s utrpením, ale když člověk spatří světlo… Celý příspěvek
Naši předkové dobře věděli, že popel není jen symbolem toho, co zaniklo, ale i pomáhá životu, očišťuje a chrání. To, co se zdá být beznadějné, je ve skutečnosti novým začátkem. Proto se necháváme značit popelem, ne proto, že je vše ztraceno, ale pro… Celý příspěvek
V Novém roce si přejeme všechno dobré a (ne)slyšíme projevy významných osobností. Pro nás je podstatné, že se jednou a provždy projevil k nám Bůh. A jeho Slovo je aktuální už 2000 let. Tak dlouho se o něm mluví…, stojí za to naslouchat a projevovat milosrdenství,… Celý příspěvek
O těchto svátcích si přejeme, protože Bůh nám dopřál sám sebe. Bůh je s námi. Je s námi? Dají mu jméno Immanuel, to je přeloženo „Bůh s námi“ (Matouš 1, 23)
„Asi jako v loni…“ můžeme odpovídat na otázky, jak prožívat Advent. Kdo přijde letos? Přijdou patrně stejné starosti, uslyšíme o tom, že se máme znovu zastavit a zamyslet, nespěchat… Ale jak to zvládnout, když svět je takový? Ježíš se narodil právě do takového světa,… Celý příspěvek
Anežka Česká, jako dcera Přemysla Otakara I. jistě mohla svůj život prožít chráněna zdmi královských paláců. Skutečnost byla jiná. Své království a opravdové bohatství objevila pomoci chudým a starosti o nemocné. K tomu by neměla sil bez upřímného a hlubokého vztahu ke Kristu – jeho království uskutečňovala.… Celý příspěvek
Přicházíme na naše hřbitovy, abychom vzpomínali, abychom se modlili za naše zemřelé. Klademe na hroby svíce, které nám mají připomínat světlo věčné. Všichni jsme povolání žít ve stavu věčného světla. Žít tak, aby náš život vedl tam, kde už nebude tmy ani zármutku. Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Janovo evangelium 14, 6)
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha