Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úvodní slovo

Rubrika určená pro úvodní slovo na titulní stránce webu.

V novém roce si přejeme všechno dobré a (ne)slyšíme projevy významných osobností. Pro nás je podstatné, že se jednou a provždy projevil k nám Bůh. A jeho Slovo je aktuální už 2000 let. Tak dlouho se o něm mluví…, stojí za to naslouchat… Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. (Tit 2, 11) Takové Dobro si navzájem v novém roce přejme!
O těchto svátcích si přejeme, protože Bůh nám dopřál sám sebe. Bůh je s námi. Je s námi? Dají mu jméno Immanuel, to je přeloženo „Bůh s námi“ (Matouš 1, 23)
Advent — očekávání Příchodu Ježíše Krista. V uplynulém roce jsme toho možná mnoho očekávali. Ne všechno nám „přišlo“ povedené a vysněné. Ne každý vešel (do našeho života) tak, jak jsme chtěli. Advent, to jsou čtyři týdny, kdy můžeme do svého života pozvat Boha. On… Celý příspěvek
Svatá Anežka, jako dcera Přemysla Otakara I. jistě mohla svůj život prožít chráněna zdmi královských paláců. Skutečnost byla jiná. Své království a opravdové bohatství objevila v pomoci chudým a ve starosti o nemocné. K tomu by neměla sil bez upřímného a hlubokého vztahu ke Kristu. Jeho království uskutečňovala, ne… Celý příspěvek
Přicházíme na naše hřbitovy, abychom vzpomínali, abychom se modlili za naše zemřelé. Klademe na hroby svíce, které nám mají připomínat světlo věčné. Všichni jsme povolání žít ve stavu věčného světla. Žít tak, aby náš život vedl tam, kde už nebude tmy ani zármutku. Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Janovo evangelium 14, 6)
Na konci měsíce září slavíme světce, člověka, moudrého muže s jasnou vizí života ve spravedlnosti, pokoře, dobrotě… Slavíme vládce, který spíše vedl, než aby vládl nad sobě svěřeným lidem. Moudře vládnout především nad sebou samým – tím nám září kníže svatý… Celý příspěvek
Na našich letních cestách vidíme pole připravená ke sklizni. Ale jen ti, kteří se zastaví a vstoupí mezi klasy obilí, vědí, že to, co zprvu zahlédli, není jen ona vytoužená úroda. A není radno jednat zbrkle… Úrodu našeho života má v rukou ten nejlepší Hospodář – Bůh…… Celý příspěvek
Každý po něčem toužíme. Toužíme-li po Bohu, mohou nám padat do cesty překážky pochybností, zda nás opravdu Bůh miluje, jak říká. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Matouš 11, 28) K Ježíši Kristu můžeme přijít kdykoli a s čímkoli, takoví, jací jsme, a on nás neodmítne. V Ježíši se touha mění ve skutečnost a pochybnost ve víru!
Každý toužíme po lásce a po oduševnělém přístupu druhých. Duch Boží nám i druhým lidem dává ještě víc. Lásku, která přemáhá svět a je nad vším dobrým i zlým. Boží láska je jako neuchopitelný plamen tepla, světla a bezpečí. Díky této Lásce jsme schopni dovršit veškeré naše snažení. Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotách, v jasu lásky nech nás žít. (Svatodušní sekvence)
Nejvýznamnější křesťanské svátky. Veliká noc…, v noci jsme připraveni přijmout i to, co se zdá neuvěřitelné. Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých za každého z nás i za všechny společně. Můžeme si tak opět připomenout význam oběti za druhé, smrt není poslední skutečností života… Střetly se v divném souboji život a smrt. Je po boji. Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, aby nám věčně kraloval. (velikonoční sekvence)
Velikonoční Triduum (18. – 20. 4.), tři dny… Tří klíčové dny našeho života. Co bychom udělali, mít už jen tři dny života? Bylo by to obdarování svých nejbližších, rozloučení? Nějaká oběť pro druhé, odpuštění? Chtěli bychom být chvíli jen sami… Celý příspěvek
Neděle, kdy Ježíš vjíždí do města Jeruzaléma. Ne, aby triumfoval, ale aby se sklonil k člověku. Živé ratolesti, které dnes přinášíme do kostelů, symbolizují přítomný okamžik. Dnes vítáme Krista, dnes se k němu připojujeme. Putujeme s ním, protože on přichází kvůli nám… Veliké množství lidu (pak) prostřelo své pláště na cestu, jiní sekali ze stromů ratolesti a stlali je na cestu (Matouš 21, 8)
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha