Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úvodní slovo

Rubrika určená pro úvodní slovo na titulní stránce webu.

Letos neděle 22. října 2023. Někdy slýcháme o tom, že byla vykonána mise. Někdo, koho nazýváme poslaným (vyslanec, poslanec, atd.) měl splnit úkol. Poslaný člověk by se nemusel vůbec hlásit k obsahu poselství. Náš osobní život není formalita, dostali jsme jej jako… Celý příspěvek
Rádi slavíme narozeniny, děkujeme za dar života a prosíme o dobrou budoucnost. Zde v Břevnově slavíme dokonce znovuzrození. Roku 1757 povstal náš kostel z utrpení prusko-rakouských válek. Byl tedy znovu zasvěcen Bohu. I my máme možnost nechat v sobě znovu zrodit víru, naději a lásku, protože každý z nás, i my všichni jsme tím pravým chrámem Božím… Vy jste Boží stavba. (1. list Korinťanům 3, 9)
Příklad stálosti a pevnosti v autenticky žitém evangeliu. Osobním přesvědčení o Pravdě, ve kterou uvěřil. To je svatý Václav. Takový postoj života umožnil knížeti Václavovi obstát a zvítězit ne v politických půtkách, ale jeho vítězstvím je život na věky.  Na konci měsíce září slavíme světce, muže… Celý příspěvek
Máme radost z dětí, máme starost o děti…Vracíme se zpět z dovolených a prázdnin… Možná jsme opět žasli nad krásou přírody. Papež František nás vede k tomu, abychom se učili starat o svoji planetu Zemi (1. září). Začátek měsíce září tedy znamená několik návratů… „Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil“ (1. kniha Mojžíšova 2, 15)
„Dobře využívejte času“ (Ef 5, 16). Nemáme nic jiného než čas, který všem odpočítává stejně. V dobách utrpení a nesvobody je nadějí pro zkoušené. V dobách svobody je příležitostí správně se rozhodovat a moudře rozlišovat. Křesťané mají ještě jeden rozměr času, který nazýváme kairos,… Celý příspěvek
Maria, Matka Ježíšova, Matka nás všech Maxmilián Kolbe, kněz, mučedník Dívka, žena a matka, která dala v určený čas svůj život do služby každého z nás. Muž, kněz, řeholník, vězeň v Osvětimi, který dal v potřebnou chvíli svůj život za život táty od malých dětí…  Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou (Lk 1, 52 – 53)
Ve druhé polovině prázdnin… Kdo by si nepřál být lepší, více se poznávat, vědět, jak lépe s druhými komunikovat k dobru všech…? I dnes je příležitost k proměně… Každá proměna něco stojí. Ježíš z Nazareta na sobě ukázal cestu, proměna znamená přijmout nevyhnutelné, a tak spatřit… Celý příspěvek
Letos v kontextu Světových dnů mládeže v Lisabonu. Mladí prosí o modlitby a požehnání své prarodiče a seniory. Modlitba za seniory a naše prarodiče znamená je navštívit a ujistit o tom, že jejich místo je právě uprostřed nás všech. Zkušenost (stáří) a budoucnost (mládí)… Obohacující pro všechny… Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení (Lukáš 1, 50) 
V Břevnově se opíráme o dva příklady a vzory lidské statečnosti a pravdivosti. Muž, mnich a vyznavač Benedikt (6. stol.) nabízí řád života v neuspořádané době… Dívka, panna a mučednice Markéta (4. stol.) projevila v mladistvém věku statečnost navzdory pronásledování. Benedikt a Markéta mohou být inspirací i pro život v 21. století… Poznávej Hospodina na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky (kniha Přísloví 3, 6)
Končíme pastorační rok, je závěr školního roku, slyšíme o povolání, Ježíš nás zase volá… jsme zase o krok dál! Jsme? Určitě. Důležité je, kterým směrem. Jestli k sobě navzájem, pak je to dobré vysvědčení…  Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte (Matouš 10, 8) 
Každý toužíme po lásce a po oduševnělém přístupu druhých. Duch Boží nám dává mnohem víc. Lásku, která přemáhá svět a je nad vším dobrým i zlým. Boží láska je jako neuchopitelný plamen světla. Díky této Lásce jsme schopni dovršit veškeré naše snažení i v temnotách našich dnů… Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. (Svatodušní sekvence)