Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úvodní slovo

Rubrika určená pro úvodní slovo na titulní stránce webu.

Nový občanský rok připadá na osmý den Vánoc, ano, stále slavíme Narození. V síle Narozeného, dítěte v jeslích, v moci a vládě Krále králů, vstupme i do nového občanského roku. Každý nový rok je darem, nový začátek v požehnání Spasitele. Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. (Tit 2, 11) Takové Dobro si navzájem přejme nejen na Nový rok, ale i v novém roce!
Rodina – zázrak! „Kdo by to byl řekl…,” myslí si manželé s dětmi po 10 a více letech života v rodině. Bůh dokáže více, než si myslíme, nesvazujme ho svou nedůvěrou… Zvláště Bůh dokáže divy, když sebereme poslední síly druhým znovu a znovu odpustit. Tak… Celý příspěvek
Poslední den adventní doby, poslední hodiny do Štědrého večera, aby mohla přijít hodina Božího narození, aby v temnotě noci se zrodil nový čas. Přijměme nový čas, který nám Bůh chce dát…  Východe, jase věčného světla a slunce spravedlnosti (adventní antifona)
Advent – nový čas. Ale jenom čas nestačí. „Co máme dělat?“ (Lk 3, 10). Vše pro dobro druhých, vše pro pravdu, vše pro spravedlnost. „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné” (Lk 3, 11a). Nejspíše bude… Celý příspěvek
„Příchod!” Nemusíme jen čekat, můžeme se vydat vstříc. Nemáme síly? Tak se vydejme na cestu pouze vírou, nadějí a láskou… To stačí, On jde naproti… Kde bude místo setkání? Kdy se setkáme? Důležitější je, že se tak jednou stane…  Ukaž mi… Celý příspěvek
Svoboda vyznání není samozřejmostí. To má připomenou i mezinárodní den solidarity s těmi, kdo jsou po celém světě pronásledováni pro své náboženské vyznání. Vážíme si svobody v naší zemi?  Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odporovat žádní vaši protivníci. (Lk 21, 14 – 15) 
Vyzdvižení jejího života v r. 1989 (svatořečení) znamenalo i naše povstání z prachu totality. Bděme nad tímto darem svobody s vděčností a pozorností. Anežka se stala princeznou lidské důstojnosti. Pokud budeme vládnout ctnostmi, které nosila Anežka Přemyslovna, pak radost a naděje budou i naší záštitou, svoboda se stane pramenem pro všechna vyprahlá srdce. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj. (list Kolosanům 3, 15)
Přicházíme na naše hřbitovy, abychom vzpomínali, abychom se modlili za naše zemřelé. Klademe na hroby svíce, které nám mají připomínat světlo věčné. Všichni jsme povolání žít ve světle. Letošní podzim opět ve světle naděje. Žít tak, aby náš život vedl tam,… Celý příspěvek
Někdy slýcháme o vykonání mise. V této době pandemie a zmatků (státní správy) lékaři vykonali misi svým věrným nasazením navzdory nejistotě. Misie znamená poslání dělit se o to v nás, co zachraňuje… Křesťané se dělí o víru, jsou posláni, misie je stále stejný úkol v jakékoli době… Celý příspěvek
Rádi slavíme narozeniny, děkujeme za dar života a prosíme o dobrou budoucnost. V Břevnově slavíme dokonce znovuzrození. Roku 1757 povstal náš kostel z utrpení prusko-rakouských válek. Byl tedy znovu zasvěcen Bohu. I my se možná nacházíme „v rozvalinách” našeho života či vztahů… Máme možnost nechat v sobě znovu… Celý příspěvek
Ludmila se vždy starala o svoji rodinu. Tato starost o pokoj v rodině a celé zemi ji stála život. V náročné době plné změn nestačilo, aby Ludmila v těžkém sporu s Drahomírou nakonec ustoupila. Co všechno se musí stát v našich rodinách, abychom objevili pravou cenu života, smíru… Celý příspěvek
Světový den modliteb za péči o stvoření připadá na 1. září. Máme starost o děti, první školní den… Každý z nás je dítětem Božím… Papež František nás vede k tomu, abychom se přiučili starostlivosti a lásce ke své planetě Zemi… „Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil” (1. kniha Mojžíšova 2, 15)