Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úvodní slovo

Rubrika určená pro úvodní slovo na titulní stránce webu.

Přicházíme na naše hřbitovy, abychom vzpomínali, abychom se modlili za naše zemřelé. Klademe na hroby svíce, které nám mají připomínat světlo věčné. Všichni jsme povolání žít ve světle. Letošní podzim opět ve světle naděje. Žít tak, aby náš život vedl tam,… Celý příspěvek
Někdy slýcháme o vykonání mise. V této době pandemie a zmatků (státní správy) lékaři vykonali misi svým věrným nasazením navzdory nejistotě. Misie znamená poslání dělit se o to v nás, co zachraňuje… Křesťané se dělí o víru, jsou posláni, misie je stále stejný úkol v jakékoli době… Celý příspěvek
Rádi slavíme narozeniny, děkujeme za dar života a prosíme o dobrou budoucnost. V Břevnově slavíme dokonce znovuzrození. Roku 1757 povstal náš kostel z utrpení prusko-rakouských válek. Byl tedy znovu zasvěcen Bohu. I my se možná nacházíme „v rozvalinách” našeho života či vztahů… Máme možnost nechat v sobě znovu… Celý příspěvek
Ludmila se vždy starala o svoji rodinu. Tato starost o pokoj v rodině a celé zemi ji stála život. V náročné době plné změn nestačilo, aby Ludmila v těžkém sporu s Drahomírou nakonec ustoupila. Co všechno se musí stát v našich rodinách, abychom objevili pravou cenu života, smíru… Celý příspěvek
Světový den modliteb za péči o stvoření připadá na 1. září. Máme starost o děti, první školní den… Každý z nás je dítětem Božím… Papež František nás vede k tomu, abychom se přiučili starostlivosti a lásce ke své planetě Zemi… „Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil” (1. kniha Mojžíšova 2, 15)
„Dobře využívejte času“ (Ef 5, 16). Nemáme nic jiného než právě čas, který všem odpočítává stejně. V dobách utrpení a nesvobody je nadějí pro zkoušené. V dobách svobody je (čas) příležitostí správně se rozhodovat a moudře rozlišovat. Křesťané mají ještě jeden rozměr času, který… Celý příspěvek
Maria, Matka Ježíšova, Matka nás všech Maxmilián Kolbe, kněz, mučedník Dívka, žena a matka, která dala ve správný čas svůj život pro život každého z nás. Muž, kněz, řeholník, vězeň v Osvětimi, který dal ve správný čas svůj život za život otce malých dětí…  Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou (Lk 1, 52 – 53)
V Břevnově se opíráme o dva příklady a vzory lidské statečnosti a pravdivosti. Mnich a vyznavač Benedikt (6. stol.) nabízí řád života v neuspořádané době… Panna a mučednice Markéta (4. stol.) projevila v mladistvém věku statečnost navzdory pronásledování. Benedikt a Markéta mohou být inspirací i pro život v 21. století… Poznávej Hospodina na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky (kniha Přísloví 3, 6)
Mk 4, 26 – 34 Než vstoupíme do úrody, plody musí nejprve dorůst a dozrát. V nepatrném semínku je skryté vše potřebné pro život a vzrůst. Čas mezi setbou a sklizní je náš život. Co zaséváme do svého srdce, taková bude úroda… Jsme ustavičně plni důvěry (2. list Korinťanům 5, 6)
Kdo by nechtěl být milován? Každý toužíme po lásce. Vztah nemusí být jen naplnění smluvních podmínek dvou stran. Vztah lásky Ducha Božího k člověku je dech beroucí, ale zároveň dech dávající… Jsme ohromeni touto láskou, která dává sílu pokračovat dál. Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. (Svatodušní sekvence)
Taková je naše víra, v život, který překonává vše těžké, dokonce i smrt. V proměnách času se rodí nový život, nová naděje, nová síla pokračovat v nelehké době. Po celý týden slavíme jeden jediný den – ten ale proměnil celé dějiny.  Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se divili (Lk 24, 41)
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha