Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zmrtvýchvstalý Kristus!

Taková je naše víra, v život, který překonává vše těžké, dokonce i smrt. V proměnách času se rodí nový život, nová naděje, nová síla pokračovat v nelehké době. Po celý týden slavíme jeden jediný den – ten ale proměnil celé dějiny.

Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se divili (Lk 24, 41)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Všichni jsou srdečně zváni na neděli 14. 12. 2014 do pavilonu Vojtěška. V rámci prosincového setkání seniorů vystoupí od 15:00 břevnovská schola pod vedením Magdaleny Salákové s literárně - hudebním pásmem Popelka nazaretská. Celý příspěvek