Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zmrtvýchvstalý Kristus!

Taková je naše víra, v život, který překonává vše těžké, dokonce i smrt. V proměnách času se rodí nový život, nová naděje, nová síla pokračovat v nelehké době. Po celý týden slavíme jeden jediný den – ten ale proměnil celé dějiny.

Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se divili (Lk 24, 41)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Další setkání seniorů se uskuteční v neděli 19.10. v 15:00 na faře baziliky sv.Markéty. Hostem bude Ivana Rabiňáková, katechetka, salesiánská spolupracovnice. Téma říjnového setkání bude „Co mě naučil Jan Bosco.“ Srdečné pozvání pro všechny, kteří se chtějí něco… Celý příspěvek
Ve středu 22. října 2014 v 19.00 v bazilice se uskuteční modlitebně-informační setkání o aktivitách naší farnosti při Evropském setkání mladých. K dispozici budou organizátoři za naši farnost a zástupci komunity Taizé. Jsou zváni všichni, zvláště ti, kteří mohou ubytovat poutníky. Přijďme podpořit především modlitbou toto dílo nejen našeho města, ale i celé naší arcidiecéze!
Setkání se koná 29. prosince 2014 – 2. ledna 2015. Čeká se, že na toto setkání přijede do Prahy 20–25 tisíc účastníků z celé Evropy. Setkání se uskuteční v Praze na pozvání České biskupské konference a Ekumenické rady církví v ČR. Mladí lidé, kteří na setkání přijíždějí, netvoří nějaké hnutí, ale hledají cesty důvěry tím, že se snaží prohloubit svůj vnitřní život a zároveň podporovat solidaritu napříč našimi rozdělenými společnostmi. Celý příspěvek
Všichni jsou srdečně zváni na pořad LÁSKA JE NIKDY NEHASNOUCÍ OHEŇ, ve kterém bude představena SV. HILDEGARDA Z BINGEN – mimořádná osobnost 12. století, abatyše, magistra, teoložka, skladatelka, malířka, člověk a žena – v podání Mileny Steinmasslové, hudební doprovod Hana Blochová. V pondělí 13.10. v 19:00 v pavilonu Vojtěška. Vstupné: 100 Kč snížené (senioři,studenti): 50 Kč