Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dříve tato svátost byla chápána jako „poslední štace“ před smrtí a také se tak nazývala: „poslední pomazání.“ Přítomnost kněze byla pro nemocného a jeho blízké znamením blízkosti smrti. Dnes je smysl této svátosti chápán jinak. Až v nemoci člověk opravdu zakusí svou zranitelnost. Zvláště, když se jedná o něco vážného nebo dokonce velmi vážného. I v této situaci je Bůh blízko, i když se to nemusí zdát. Právě v utrpení můžeme zvláště pocítit Boží pomoc. Svátost nemocných je především svátostí duchovní posily v nemoci. Nejde o fyzický lék, který nás nějak automaticky zachrání, či zlepší náš zdravotní stav, ale jde o duchovní posilu v nemoci.

Svátost nemocných se uděluje kdykoli během roku na požádání. Existuje i pravidelné hromadné udělování této svátosti nemocným každý rok kolem 11. února, což je den památky Panny Marie Lurdské a zároveň světový den nemocných. Více informací u P. Václava (viz. kontakty).

 

napsal: Václav Snětina, ilustrace: Madla Jakešová

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti