Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dny a doby pokání v celé církvi jsou: každý pátek v průběhu celého roku (s výjimkou těch, na které připadnou církevní slavnosti) a doba postní. Pokání zdrženlivostí od masa se zachovává každý pátek v roce, pokud nepřipadne na den církevní slavnosti. Tímto půstem od masa jsou vázáni katolíci od dovršeného čtrnáctého roku věku. (Půst od masa nezahrnuje ryby a živočišné tuky.)

Postní řád českých a moravských ordinářů dává možnost nahradit zčásti nebo zcela páteční půst od masa jinými formami pokání, např. zdrženlivostí od jiného pokrmu, zejména však skutky lásky a úkony zbožnosti.

Na Popeleční středu a Velký pátek se zachovává tzv. přísný půst, tj. půst od masa a zároveň újmy v jídle.

Spojený půst od masa a zároveň újmy v jídle je závazný pro všechny katolíky od osmnáctého až do započatého šedesátého roku věku; věřícím od dovršeného čtrnáctého roku věku do dosažení plnoletosti a osobám po dovršení padesátého devátého roku věku se v obou těchto dnech ukládá jen půst od masa. Pro oba tyto dny od povinnosti zachovat půst újmy osvobozuje také nemoc, těžká tělesná práce nebo podobný vážný důvod. Farář nebo administrátor farnosti může ze spravedlivého důvodu od přísného postu udělit dispenz, příp. provést záměnu za jiné úkony zbožnosti.

Osoby mladší 14 let postní povinností újmy ani zdrženlivosti od masa vázány nejsou.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha