Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Slavnosti, svátky a památky mající pevné datum

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Slavnosti, svátky a památky nemající pevné datum

Svátky vánoční

Svátky velikonoční

Svátky v mezidobí

Slavnost Nejsvětější Trojice A | BC

Slavnost Těla a Krve Páně A | BC

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova A | BC

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha