Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Slavnosti, svátky a památky mající pevné datum

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Slavnosti, svátky a památky nemající pevné datum

Svátky vánoční

Svátky velikonoční

Svátky v mezidobí

Slavnost Nejsvětější Trojice A | BC

Slavnost Těla a Krve Páně A | BC

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova A | BC