Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Možnost uzavření církevního sňatku – čtěte celé!

Slyšíme často v médiích o porušování smluv, o porušování pravidel auditů, tendrů a jiných ujednaných postupů fungování lidské společnosti. Jak z tohoto začarovaného kruhu? I já proto mohu něco udělat. Dám svému „ano” opravdový smysl a věčný rozměr.

Uvažujeme-li o manželství uzavřeném v kostele, chceme něco mnohem víc, než jen smlouvu. Chceme nechat požehnat našemu vztahu. Naše babičky a snad i naši rodiče nám dávají požehnání na cestu, nebo jinak: chtějí vědět, kam jedeme, s kým atp. Nedělají to proto, že by nás chtěli neustále kontrolovat, neberou nám tím naši svobodu, ale protože jsme jejich děti, mají nás bezmezně rádi, dokonce tak, že by za nás dali svůj život, proto mají o nás starost. Proč? Protože svou zkušeností vidí mnohém víc, jakkoli si to nechceme připustit. Svatba v kostele je takové požehnání na „cestu”. Svátost manželství uzavírají snoubenci před Bohem a církví (společenství věřících), kterou zastupuje kněz nebo jáhen (pomocník kněze). Chtějí do svého vztahu pozvat někoho třetího – Boha, Otce, z jehož přítomnosti ve svém vztahu nemusejí mít nikdy strach. Boha vnímáme jako Otce – Stvořitele, ten se k nám má jako se mají mít rodiče ke svému dítěti. Má o nás starost, nabízí nám pomoc v cestě společným životem. Ale tato jeho starost neznamená naši nečinnost. „Člověče, přičiň se a Bůh ti pomůže”, jak říkali naši předkové. Chceme své rozhodnutí vložit do rukou Boha, který nás zná lépe než my sami sebe. Proto všechno dobré i zlé, co nás v životě čeká, je možné zvládnout. Svátost manželství znamená svobodné a celoživotní rozhodnutí. Je to brána k nové cestě, ne pojistka nebo resuscitace vztahu. Svátostí manželství dáváme vztahu a svému rozhodnutí jinou váhu než můžeme dát jen sami ze sebe. Je to jakési svědectví o tom, že má cenu udělat životní rozhodnutí, že naše „ano” má váhu. Jistě je nám nyní jasné, že na takovýto životní krok je nutné se připravit. Další zajímavé informace na www.manzelstvi.cz.

Manželství mohou uzavírat ti snoubenci, z nichž alespoň jeden je pokřtěný v římskokatolické církvi. U nás ti, z nichž alespoň jeden ze snoubenců žije na Praze 6 nebo v kraji Praha. Nejprve je třeba kontaktovat kněze P. Václava, P. Vojtěcha (viz. kontakty), až po osobní domluvě termínu v kostele snoubenci mohou plánovat ostatní části svatebního dne.

napsal: Václav Snětina, ilustrace: Madla Jakešová

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha