Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Víme, jak těžké je přijít za někým komu jsme ublížili, jak nelehké je přiznat chybu. Bez smíření ale nemůžeme existovat. Na smíření stojí jakékoli vztahy, naše mezilidské i nás samotných vůči Bohu. Svátost smíření je příležitostí, jak najít cestu zpět k Bohu, k těm, které jsme ranili i k sobě samým. Je to šance naučit se odpouštět druhým, protože sami při svátosti smíření zakoušíme nezměrnou lásku Boha jako Otce. Často si naříkáme, kolik je na světě zla a jak to Bůh může dopustit. Smíření je krokem k tomu, jak uvést do světa více dobra. Odpuštění potřebujeme možná více, než si myslíme. Svátost smíření je rozhovor člověka s Bohem prostřednictvím kněze, proto se tato svátost u nás uděluje ve zpovědní místnosti, v jakémsi prostoru setkání.

Příležitost ke svátosti smíření je v neděli před každou mší svatou, tj. 7.00-7.25, 8.30-8.55, 17.20-17.55. Neděle je dnem Páně, dnem zasvěceným společnému slavení eucharistie (lidově mši svaté, viz. svátost eucharistie), toto slavení je prvořadé, dokonce se ho zúčastnit musíme. Svátosti jako jedinečná tajemství a znamení se nemají zdvojovat, nemají se slavit zároveň, proto prosíme (zvláště v neděli) o dodržení časů pořadu svátosti smíření. K této svátosti je možno přistoupit i od pondělí do soboty vždy před večerním slavením eucharistie, tj. 17.30-18.00.

napsal: Václav Snětina, ilustrace: Madla Jakešová

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti