Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Slovo duchovního správce

Člověk má dbát o dostatečný přísun tekutin. Dokud opravdu nepociťujeme žízeň, většinou nás nenapadne, že bychom se měli občerstvit. Nějaký čas to jde, ale dříve či později mohou nastat zdravotní potíže. Stejně tak je to i s duchovním životem člověka. Můžeme říci, že po většinu života jsme vystaveni přímému slunci, ošleháváni větrem všednodenních starostí a nedostatkem času si to všechno uvědomit. Toto je příležitost, jak si vzpomenout na dodržování režimu přísunu potřebných „tekutin” pro náš duchovní život. Proto možná v tuto chvíli, kdy jste otevřeli naše stránky, slyšíte – tak jako svatý Augustin (Aurelius Augustinus) když hledal smysl života: „Vezmi a čti”. Dovolím si parafrázovat tuto okřídlenou větu: „Vezmi sama sebe a pojďme k vodě” (srov. Izaiáš 55, 1).

P. Václav


Farní společenství při kostele sv. Markéty v Břevnově

Děti a dospívající

Děti a dospívající

 • Sedmikrásek
 • Výuka náboženství
 • Skautský oddíl
 • Turistický oddíl
 • Scholinka
 • Schola

Mládež a dospělí

Mládež a dospělí

 • Farní kafe
 • Biblické hodiny
 • Společenství vysokoškoláků
 • Maminec

Senioři

 • Farní kafe
 • Biblické hodiny
 • Setkání seniorů
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha