Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Farní charita

Naše farní charita vznikla v roce 1994 s cílem pomáhat zejména potřebným lidem v okruhu farního společenství. Dnes je však naše činnost širší. Jsme dobrovolným neziskovým sdružením a počet členů se už od založení pohybuje kolem deseti. Co je konkrétní náplní naší práce?

Každý rok pomáháme se zapojením farnosti u sv. Markéty do Tříkrálové sbírky pořádané Arcidiecézní charitou. Díky výtěžku z ní farnost kromě jiného finančně podporuje zejména vzdělání už třetího dítěte v rámci Adopce na dálku. Celý příspěvek