Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děti a dospívající

Přehled aktivit a činností pro děti a dospívající ve farnosti.

Schola při bazilice sv. Markéty v Břevnově je hudební uskupení, které má za cíl zapojit děti (od 3. třídy) a mladé do aktivní účasti na liturgii. Každý, kdo je ochoten přidat svůj hlas nebo nástroj do služeb tohoto flexibilního tělesa, je vítán. Celý příspěvek