Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktivity farnosti

Přehled aktivit a činností ve farnosti.

Ve spolupráci s klášterem benediktinů pořádáme v naší farnost dva typy programů pro školní skupiny: 1. Interaktivní programy pro děti z mateřských a základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Setkání jsou koncipována na jednu až dvě vyučovací hodiny, vždy… Celý příspěvek
Na požádání je možná návštěva kněze (svátost smíření, svaté přijímání, rozhovor). Pokud máme někoho ve svém okolí, kdo by o tuto službu stál, kontaktujte nás.
V průběhu roku probíhají setkání seniorů naší farnosti. Není-li uvedeno jinak, konají se na faře. O tom kdy se koná příští setkání se dozvíte v aktualitách a kalendáři.
Od 21. 9. 2013 se naše pastorační péče rozšiřuje na Domov seniorů Elišky Purkyňové (Cvičebná 6, Praha 6). Jedná se o slavení svátostí, především mše svaté. Zatím do Domova docházíme dvakrát týdně: ve středu je obchůzka po pokojích, v… Celý příspěvek