Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Senioři

Přehled aktivit a činností seniorů ve farnosti.

Na požádání je možná návštěva kněze (svátost smíření, svaté přijímání, rozhovor). Pokud máme někoho ve svém okolí, kdo by o tuto službu stál, kontaktujte nás.
V průběhu roku probíhají setkání seniorů naší farnosti. Není-li uvedeno jinak, konají se na faře. O tom kdy se koná příští setkání se dozvíte v aktualitách a kalendáři.
Od 21. 9. 2013 se naše pastorační péče rozšiřuje na Domov seniorů Elišky Purkyňové (Cvičebná 6, Praha 6). Jedná se o slavení svátostí, především mše svaté. Zatím do Domova docházíme dvakrát týdně: ve středu je obchůzka po pokojích, v sobotu slavíme mši svatou. Bližší informace budou postupně doplňovány. Zřizovatelem Domova seniorů je Magistrát hl. města Prahy, kapacita domu je 200 lůžek.
K setkávání farnosti slouží i posezení u kávy na faře po nedělní mši svaté v 9 hodin. Pobýváme takto spolu skoro každou neděli. Všichni jste srdečně zváni! Je to příležitost, jak se seznámit s ostatními farníky, ale zároveň i možnost, jak načerpat nové informace o dění ve farnosti.
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha