Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Křest dnes znamená různé úkony lidského života. Asi nejčastěji slyšíme o křtu knihy nebo nějakého zvukového nosiče. Křest ale původně znamená znovuzrození v duchovním slova smyslu. A to může prožít jen člověk. Člověk křtem přijímá dar víry a stává se křesťanem. Jedná se o novou dimenzi, která nám otevírá mnohem bohatší pohled na život a odkazuje na jeho přesah do věčnosti. Kdo z nás by chtěl zemřít? A přece, jak se říká, „všichni tam musíme.” A to je důležité, ono „tam” existuje. A někdo „tam” na nás čeká – Bůh. Křtem se člověk narodí pro věčnost, pro prostor bez času. Víra, kterou ve křtu přijímáme nás učí projít tímto životem tak, abychom se nemuseli bát právě těch slov „všichni tam musíme.”

Křest se uděluje dětem i dospělým. U křtu dětí je důležitá víra rodičů a kmotra/y/ů. Před křtem dítěte (pokud není v nebezpečí smrti) rodiče musí projít přípravou, která akcentuje důležité aspekty svátosti křtu, příprava se pohybuje v řádu měsíců. Křest dospělých je dlouhodobější záležitostí. Dospělý svéprávný člověk o sobě samostatně rozhoduje a dokáže chápat význam křtu v celé šíři. Proto příprava na svátost křtu u dospělého trvá minimálně jeden rok. V naší farnosti rok a půl, přičemž příprava trvá např. od podzimu 2011 do velikonoc 2013. Koná se jednou za čtrnáct dní vždy v úterý od 19.00 na faře.

 Více informací podá farář Václav Snětina O.S.B (viz kontakty)

 

napsal: Václav Snětina, ilustrace: Madla Jakešová

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha