Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Křest dnes znamená různé úkony lidského života. Asi nejčastěji slyšíme o křtu knihy nebo nějakého zvukového nosiče. Křest ale původně znamená znovuzrození v duchovním slova smyslu. A to může prožít jen člověk. Člověk křtem přijímá dar víry a stává se křesťanem. Jedná se o novou dimenzi, která nám otevírá mnohem bohatší pohled na život a odkazuje na jeho přesah do věčnosti. Kdo z nás by chtěl zemřít? A přece, jak se říká, „všichni tam musíme.“ A to je důležité, ono „tam“ existuje. A někdo „tam“ na nás čeká – Bůh. Křtem se člověk narodí pro věčnost, pro prostor bez času. Víra, kterou ve křtu přijímáme nás učí projít tímto životem tak, abychom se nemuseli bát právě těch slov „všichni tam musíme.“

Křest se uděluje dětem i dospělým. U křtu dětí je důležitá víra rodičů a kmotra/y/ů. Před křtem dítěte (pokud není v nebezpečí smrti) rodiče musí projít přípravou, která akcentuje důležité aspekty svátosti křtu, příprava se pohybuje v řádu měsíců. Křest dospělých je dlouhodobější záležitostí. Dospělý svéprávný člověk o sobě samostatně rozhoduje a dokáže chápat význam křtu v celé šíři. Proto příprava na svátost křtu u dospělého trvá minimálně jeden rok. V naší farnosti rok a půl, přičemž příprava trvá např. od podzimu 2011 do velikonoc 2013. Koná se jednou za čtrnáct dní vždy v úterý od 19.00 na faře.

 Více informací podá farář Václav Snětina O.S.B (viz kontakty)

 

napsal: Václav Snětina, ilustrace: Madla Jakešová

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti