Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

BENEDIKT a MARKÉTA

V Břevnově se opíráme o dva příklady a vzory lidské statečnosti a pravdivosti. Mnich a vyznavač Benedikt (6. stol.) nabízí řád života v neuspořádané době… Panna a mučednice Markéta (4. stol.) projevila v mladistvém věku statečnost navzdory pronásledování. Benedikt a Markéta mohou být inspirací i pro život v 21. století…

Poznávej Hospodina na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky (kniha Přísloví 3, 6)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Pondělí: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme těm, kdo pomáhají pravidelně i příležitostně. Středa: památka sv. Alexia, patrona kláštera. Sobota: v 19.00 mše svatá na poděkování za letní tábory našich skautských oddílů Arachné a Jeleni. 
V sobotu 20. července 2024 v 19.00 poděkujeme slavením eucharistie za letošní letní skautské tábory našich oddílů Arachné a Jeleni. Pojďme poděkovat za 30let táboření Jelenů u Vitějovic. 
Čtvrtek: slavnost sv. Benedikta, opata, patrona Evropy. Mše svaté v 7.00 a mimořádně také v 18.00. Sobota: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky naší baziliky, poutní slavnost naší farnosti a kláštera. Mše svaté v 7.00 a 18.00. V sobotu 20. července 2024 v 19.00 mše svatá na poděkování za letní tábory našich skautských oddílů Arachné a Jeleni. 
Od pondělí 1. července 2024 včetně přecházíme na letní pořad bohoslužeb. Pondělí, středa, pátek pouze večerní mše svatá v 18.00 včetně zpovídání.  Úterý, čtvrtek pouze ranní mše svatá v 7.00, nezpovídá se.  Sobota a neděle jsou beze změn. 
Ve čtvrtek 27. června 2024 v 19.45 zveme na předprázdninovou modlitbu Taizé. Večer zpěvů, chval, díků a proseb i potřebného ztišení… 
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha