Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Kristus Král – poslední neděle v roce

„Král jim odpoví: Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“ Bůh se stal nejposlednějším ze všech… Vládce světa se stal služebníkem, ztotožnil se s chudými, nemocnými…, abychom poznali, co znamená opravdové kralování.

Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. (1 Kor 15, 20)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé