Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a články

Souhrn aktualit a článků zveřejněných na stránkách farnosti.

Pondělí: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme těm, kdo pomáhají pravidelně i příležitostně. Středa: památka sv. Alexia, patrona kláštera. Sobota: v 19.00 mše svatá na poděkování za letní tábory našich skautských oddílů Arachné a Jeleni. 
V sobotu 20. července 2024 v 19.00 poděkujeme slavením eucharistie za letošní letní skautské tábory našich oddílů Arachné a Jeleni. Pojďme poděkovat za 30let táboření Jelenů u Vitějovic. 
Od pondělí 1. července 2024 včetně přecházíme na letní pořad bohoslužeb. Pondělí, středa, pátek pouze večerní mše svatá v 18.00 včetně zpovídání.  Úterý, čtvrtek pouze ranní mše svatá v 7.00, nezpovídá se.  Sobota a neděle jsou beze změn. 
Ve čtvrtek 27. června 2024 v 19.45 zveme na předprázdninovou modlitbu Taizé. Večer zpěvů, chval, díků a proseb i potřebného ztišení… 
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha