Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuality a články

Souhrn aktualit a článků zveřejněných na stránkách farnosti.

Srdečně vás zveme k programu při příležitosti připomenutí 15let varhan sv. Markéty v Břevnově. A nejen výročí varhan… Ať je další důvod k slavení překvapením! 1. října 2022 od 19.00 se koná varhanní koncert, kde budou účinkovat: Pavel Černý, Josef Kšica, Marek Čihař. 2. října 2022 poděkujeme za varhany při mši svaté od 9.00 v bazilice.
Sestry benediktinky zvou v neděli 11. září 2022 v 16.00 do kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře na koncert nazvaný Pocta Antonínu Dvořákovi. Zazní Biblické písně v podání sopranistky Magdaleny Kulhanové a varhaníka Marka Čihaře. Vstupné dobrovolné.