Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Už pouze do příští neděle v sakristii shromažďujeme postní almužnu, kdo ještě máte postní schránku doma, můžete ji n přinést v obvyklých časech kolem bohoslužeb do sakristie.  Pokračují mše svaté zaměřené na určité věkové skupiny vždy v úterý a středu. Pátek 23. dubna… Celý příspěvek
Neděle Oktávu velikonočního, Neděle Božího milosrdenství Ještě dnes můžete zaslat fotografii své hořící svíce, kterou jste pořídili o Veliké noci, jak bylo oznámeno na našich webových stránkách, tam je také ještě informace kam, na jakou adresu. Výsledkem bude opět společné… Celý příspěvek
Mše svatá pro mládež a studenty v úterý v 19.30, tentokráte s udílením oleje katechumenů dvěma čekatelkám křtu. Mše svatá pro seniory ve středu v 15.00. Zelený čtvrtek 18.00 mše svatá v bazilice na památku Večeře Páně, on-line… Celý příspěvek
Aktivita pro rodiny s dětmi. Při hledání nálepky, děti, budeme muset i tentokráte pozvednout oči vzhůru, abychom zjistili, co je třeba udělat pro přípravu půdy k setbě.      Mše svaté pro mládež a studenty vždy v úterý v 19.30. Mše svaté pro seniory vždy… Celý příspěvek
Aktivita pro rodiny s dětmi. Dnes uvažujeme nad domem, domem Božím, co do něj patří, co ne? Kolik „domů – staveb“ se nachází v našem kostele?    Pokračují mše svaté pro mládež a studenty vždy v úterý v 19.30. Pokračují mše svaté pro seniory… Celý příspěvek
Aktivita pro rodiny s dětmi. Dnes, děti, abychom našli nálepku, musíme nejprve hledat horu – kopec, jaký, kde a proč, se dozvíte na obvyklém místě v kostele. Pokračují mše svaté pro mládež a studenty vždy v úterý v 19.30. Pokračují mše svaté pro seniory… Celý příspěvek