Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Končí doba vánoční. Po všech bohoslužbách vykonáme Tříkrálovou sbírku. Jsou čtyři možné způsoby, jak přispět. Příspěvek v hotovosti dáváme zde v kostele pouze do označených kasiček. Farní charita získá 65% z vybrané částky, kterou letos věnujeme na Fond ohrožených dětí. Děkujeme za vaši… Celý příspěvek
Neděle oktávu vánočního: mše svatá v 18.00 doprovázená naším chrámovým sborem. Pondělí: po večerní mši svaté bude pravidelný úklid našeho kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci. Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory, v 19.00 setkání nad Biblí ve Vojtěšce. Středa:… Celý příspěvek
Pondělí: svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše svaté jako obvykle v neděli. Úterý: svátek sv. Jana, evangelisty. Mše svaté s žehnáním vína, můžeme přinést vlastní víno k požehnání, klademe na boční oltář sv. Vojtěcha. Mše svatá na Bílé Hoře v 17.00. Čtvrtek: mše svatá v 18.00… Celý příspěvek
Po celý Advent zpíváme v 7.00 Staročeské roráty.  Pondělí: Po večerní mši svaté následuje úklid našeho kostela. Pondělí: v 16.00 v bazilice setkání se sv. Mikulášem. Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost všem informacím, které jsou na obvyklých místech. Úterý: v 15.00 mše svatá pro… Celý příspěvek