Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Čtvrtek: svátek sv. Marie Magdalény. V 19.00 bude mše svatá na poděkování za letošní skautské tábory našich oddílů Jeleni a Arachné.  Pátek: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Večerní mše svatá za + P. Vojtěcha Engelhardta OSB, který působil v naší farnosti v 90.letech. Neděle: Světový den prarodičů a seniorů (Pondělí 26. července 2021: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie). 
Dnes při mši svaté v 10.30 zakončíme letošní školní rok.  Pondělí: památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. Ranní i večerní mše svaté za + P. Aloise Kánského, který zde působil v 80. letech.  Úterý: v 19.30 se uskuteční modlitba v duchu komunity Taizé. Středa: v 19.00… Celý příspěvek
Pondělí: po večerní mši svaté bude úklid kostela, děkujeme všem, kdo mohou přijít pomoci. Úterý: památka sv. Víta, mučedníka, patrona naší katedrály. V 19.30 poslední mše svatá v tomto školním roce zaměřená na studenty a mladé.  Sobota: památka sv. Romualda, opata. Neděle:… Celý příspěvek
Na období léta (z důvodu horkého počasí) přerušujeme mše svaté zaměřené na seniory. Tedy už tuto středu 9. června 2021 mše svatá pro seniory nebude. Mše svaté pro mládež a studenty pokračují do konce školního roku.   Pátek: slavnost Nejsvětějšího… Celý příspěvek