Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Pondělí: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme těm, kdo pomáhají pravidelně i příležitostně. Středa: památka sv. Alexia, patrona kláštera. Sobota: v 19.00 mše svatá na poděkování za letní tábory našich skautských oddílů Arachné a Jeleni. 
Čtvrtek: slavnost sv. Benedikta, opata, patrona Evropy. Mše svaté v 7.00 a mimořádně také v 18.00. Sobota: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky naší baziliky, poutní slavnost naší farnosti a kláštera. Mše svaté v 7.00 a 18.00. V sobotu 20. července 2024 v 19.00 mše svatá na poděkování za letní tábory našich skautských oddílů Arachné a Jeleni. 
Pondělí: slavnost Narození sv. Jana Křtitele.  Středa: v 19.00 mše svatá na zahájení letních skautských táborů našich oddílů Arachné a Jeleni. Čtvrtek: v 19.45 zveme na modlitbu Taizé, zde v bazilice. Pátek: památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve. Sobota: slavnost sv. Petra a Pavla,… Celý příspěvek
Dnes uzavíráme letošní školní rok v naší farnosti. Děkujeme všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se věnovali dětem a mládeži ve svém volném čase během celého školního roku.  Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem, kdo mohou pomoci. Úterý: v 15.00… Celý příspěvek
V pátek při Noci kostelů jsme zaznamenali návštěvnost v počtu 838 poutníků. Děkujme organizátorovi Noci kostelů v naší farnosti a všem dobrovolníkům, bez nichž by tato akce proběhnout nemohla. Úterý: památka sv. Barnabáše, apoštola. Odpoledne v 15.00 mše svatá pro seniory. Večer se konají dva… Celý příspěvek
Minulou neděli jsme při dobročinné akci Na světě nejsme sami vybrali přesně 80 000Kč. Děkujeme všem, kdo jste se jakkoli zapojili!  Pondělí: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem dobrovolníkům. Úterý:… Celý příspěvek
Mše svatá v 9.00 zaměřena na děti, kterou začíná Misijní neděle naší farnosti. Zveme na celodenní program našich skautských oddílů s názvem: „Na světě nejsme sami.“ Letos opět chceme pomoci stacionáři ve středoafrickém Bozoum prostřednictvím sdružení Siriri.  Úterý: mše svatá pro seniory… Celý příspěvek
HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ V dnešní den přijmou v katedrále čtyři biřmovanci z naší farnosti svátost křesťanské dospělosti z rukou arcibiskupa Jana. Mysleme na ně a jejich rodiny v modlitbě.  Pondělí: památka Panny Marie, Matky církve. Po mši svaté následuje úklid kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít. … Celý příspěvek
Den modliteb za sdělovací prostředky. Pondělí: památka Panny Marie Fatimské. Večerní mše svatá v 18.00 za arcibiskupa Jana v den výročí jeho jmenování. Úterý: svátek sv. Matěje, apoštola. V 15.00 mše svatá pro seniory, následuje modlitba litanií k Panně Marii. Středa: památka sv. Bonifáce,… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha