Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Pondělí: památka sv. Agáty, panny a mučednice. Úterý: památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků. Odpoledne mše svatá pro seniory. Večer v 19.00 setkání nad Biblí ve Vojtěšce. Sobota: svátek sv. Scholastiky, panny, sestry sv. Benedikta. Jedná se o svátek našich sester benediktinek. V 17.00… Celý příspěvek
Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem dobrovolníkům. Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory. Středa: památka sv. Jana Bosca, kněze. Pátek: svátek Uvedení Páně do chrámu. Den modliteb za osoby zasvěceného života. Mše svatá s žehnáním svící… Celý příspěvek
Neděle Božího slova Úterý: odpoledne v 15.00 mše svatá pro seniory. Středa: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. Čtvrtek: svátek Obrácení sv. Pavla. Závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů. Pátek: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů. Neděle: mše svatá v 9.00 zaměřena… Celý příspěvek
Slavnost Výročí posvěcení kláštera (r. 993) Pondělí: památka sv. Maura a Placida, žáků sv. Benedikta. Po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela, děkujeme všem pomocníkům. Úterý: mše svatá v 15.00 pro seniory. Středa: památka sv. Antonína, opata. Čtvrtek: památka Panny Marie… Celý příspěvek
31. prosince 2023 Dopoledne slavíme liturgicky svátek Svaté rodiny, bohoslužby s obnovou manželských slibů. V 16.00 poděkujeme za uplynulý občanský rok modlitbou Večerních chval – nešpor, setrváme chvíli v eucharistické adoraci a zazpíváme Te Deum. Mše svatá na Bílé Hoře je dnes v 17.00. Pondělí:… Celý příspěvek
Pořad Vánočních bohoslužeb zůstává v tradiční podobě. Veškeré informace včetně otevírací doby baziliky najdete na obvyklých místech. Vzadu na stolech je k dispozici tištěný program. Půlnoční mše svatá ve 24.00 s lidovým zpěvem koled.  Středa: svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Při večerní mši svaté… Celý příspěvek
Neděle se nazývá „Gaudete“ – „radujte se,“ …Pán je blízko (srov. Flp 4,4n). 17. prosincem vstupujeme do druhé poloviny doby adventní zaměřené na první příchod Ježíše Krista. Po mši svaté v 9.00 bude možno zakoupit výrobky z terapeutických dílen Domova svaté Rodiny… Celý příspěvek
Dnes v 19.45 v bazilice modlitba v duchu komunity Taizé. Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem dobrovolníkům. Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory. Středa: památka sv. Lucie, panny a mučednice. Čtvrtek: sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Sobota:… Celý příspěvek
Úterý: odpoledne v 15.00 mše svatá pro seniory, večer z důvodu nemoci se ruší setkání nad Biblí. Děkujeme za pochopení. Středa: v 16.00 v bazilice setkání se sv. Mikulášem, důležité informace pro rodiče jsou na obvyklých místech. Čtvrtek: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.… Celý příspěvek
Dnešním dnem začíná Týden modliteb za mládež, je to zároveň týden přípravy na slavnost Ježíše Krista Krále (38. světový den mládeže). Letošní motto: „Radujte se v naději“ (Řím 12,12). Během celého týdne se budeme modlit jak při liturgii, tak i doma, v rodinách… … Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha