Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Pondělí: památka sv. Pavla Miki a druhů, mučedníků. Úterý: v 19.00 v se koná v prelatuře kláštera koncert z cyklu Břevnovská nocturna, Tereziánským sálem budou znít slavné operní árie. Pátek: svátek sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta. Sobota: památka Panny Marie Lurdské. Světový den nemocných. Při… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Jana Bosca, kněze. Čtvrtek: svátek Uvedení Pána do chrámu, svátek všech řeholníků a zasvěcených osob. Mše svaté s žehnáním svící v 7.00 a v 18.00. Svíce si můžete přinést své vlastní. Pátek: památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. 16.00 výstav Nejsvětější svátosti k adoraci,… Celý příspěvek
Dnes v 17.00 u sv. Gotharda v Bubenči se koná „Koncert podané ruky“, ekumenické setkání farností a sborů na Praze 6. Úterý: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. Středa: svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola. Končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Čtvrtek: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů. Sobota: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Neděle: mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti.
Úterý: památka sv. Antonína, opata. Po večerní mši svaté pravidelný úklid kostela, prosíme všechny, kdo mohou pomoci. V 19.00 v Tereziánském sále koncert z cyklu Nocturna, účinkuje Smetanovo trio. Středa: památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů. Začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů.… Celý příspěvek
Dnešním svátkem Křtu Páně končí doba vánoční, zítřejším dnes vstupujeme do liturgického mezidobí. Po všech dnešních bohoslužbách vykonáme Tříkrálovou sbírku.  Sobota: Výročí posvěcení kláštera, mše sv. v 18.00 za + P. Jana Kohla OSB, který zemřel 4. 1. 2013. Neděle: mše svatá v 9.00 zaměřená na děti. Úterý 17. ledna 2017: v 19.00 v Tereziánském sále koncert z cyklu Břevnovská nokturna.   
Pondělí: památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. Středa: v 19.00 Novoroční koncert pořádaný Spolkem břevnovských živnostníků a podnikatelů, účinkují: Marek Zvolánek – trubka, Pavel Svoboda – varhany. Pátek: slavnost Zjevení Páně. Mše svatá v 7.00 u sv. Markéty, v 16.00 mše sv.… Celý příspěvek
Pondělí: svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše sv. dle časů obvyklých nedělních bohoslužeb, stejně tak na Bílé Hoře. Úterý: svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, mše sv. v 7.00 a v 18.00 s žehnáním vína.  Středa: svátek sv. Mláďátek, mučedníků. Pátek: svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, při… Celý příspěvek
Po celou dobu adventní zpíváme Staročeské roráty při mši sv. v 7.00. Děkujeme těm, kteří přišli na velký úklid kostela minulou sobotu. Děkujeme všem, kdo se zapojili do charitativní akce Vánoce dál – pomoc dětem ze sociálně slabých rodin, dárky si… Celý příspěvek
Po celý advent zpíváme Staročeské roráty vždy od pondělí do soboty v 7.00. Dnes je poslední termín k odevzdání dárků pro děti v rámci akce Vánoce dál. Prosíme, dbejte, aby vaše odevzdání dárku bylo zapsáno v evidenčním listu v sakristii. Odpoledne v 15.00 se koná ve… Celý příspěvek
Dnes od 8.30 jsou na fortně kláštera v prodeji vstupenky na koncert souboru Hradišťan, který se uskuteční 19. prosince. Dnes v 16.00 v bazilice se koná pro děti setkání se sv. Mikulášem, neoznačené balíčky pro každé přivedení dítě v hodnotě 50Kč rodiče mohou klást… Celý příspěvek
Dnes v 15.00 se koná v kostele varhanní koncert nazvaný: „Přijď, Spasiteli národů.“ Vystoupí žáci prof. Stefana Baiera z Regensburgu. Po celý advent od Po do So zpíváme Staročeské roráty v 7.00. Úterý: v 19.30 v bazilice adventní ztišení a modlitba Taizé, připravili vysokoškoláci. Pátek: 1. v měsíci,… Celý příspěvek
Pondělí: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. Úterý: památka sv. Cecílie, panny a mučednice. Středa: památka sv. Kolumbána, opata. Čtvrtek: památka sv. Ondřeje Dunc Laca a druhů, mučedníků. Pátek: památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice. Sobota: v katedrále vstoupí do katechumenátu tři kandidáti přijetí… Celý příspěvek