Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

V době postní máme věnovat více času modlitbě, zveme na Postní páteční adorace, každý pátek od 20.00 do 21.00, pramenem závěrečného slova je bula papeže Františka Misericordiae vultus (Tvář milosrdenství). Čas adorací je volený tak, aby mohli přijít i… Celý příspěvek
Pondělí: svátek Obrácení sv. Pavla. Úterý: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů. Čtvrtek: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Neděle 7. února 2016 – masopustní neděle ve farnosti: mše sv. v 9.00 zaměřená na děti, budou představeny… Celý příspěvek
Začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pondělí: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Čtvrtek: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice. Neděle: při mši sv. v 9.00 bude připravena katecheze pro děti. Oslavili jsme Výročí posvěcení našeho kláštera, ke… Celý příspěvek
Děkujeme všem, kdo jste se zúčastnili a připravovali tříkrálový průvod a živý betlém. Dnes končí doba vánoční, po všech bohoslužbách vykonáme Tříkrálovou sbírku. Čtvrtek: Výročí posvěcení kláštera (r. 993), konventní mše svatá v 7.00 nebude. Společně poděkujeme za toto… Celý příspěvek