Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Úterý: slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele řádu. Čtvrtek: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky baziliky.  Sobota: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Dnes odpoledne jede P. Václav na letní tábor našeho dívčího oddílu Arachné, kdo by chtěl něco dětem poslat,… Celý příspěvek
Pondělí: svátek sv. Tomáše, apoštola. Úterý: svátek sv. Prokopa, opata. V tento den putujeme do kostela Všech svatých na Pražském hradě ke hrobu sv. Prokopa, našeho břevnovského patrona. V 17.30 modlitba nešpor, v 18.00 mše svatá. Středa: slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy.  Pátek:… Celý příspěvek
Od zítřka přecházíme na prázdninový pořad bohoslužeb u sv. Markéty. Mše svaté Po, St, Pá pouze večerní mše svaté; Út, Čt, pouze ranní mše svaté. Středa: památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka. Čtvrtek: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. Sobota: v 17.20 rozjímavá modlitba růžence… Celý příspěvek
Děkujeme všem, kteří organizovali Noc kostelů v naší farnosti, poděkování všem dobrovolníkům. Naši baziliku navštívilo 723 lidí.  Pondělí: památka sv. Romualda, opata. Úterý: památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, kněze. Středa: památka sv. Aloise, řeholníka. Večerní mše svatá za + P. Aloise Kánského.… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. Úterý: památka sv. Norberta, biskupa. Čtvrtek: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.  Pátek: Připojujeme se k Noci kostelů, program v naší bazilice je v časovém rozmezí 18.00−23.45. Je třeba zajistit pořadatelskou službu, prosíme dobrovolníky, aby se hlásili… Celý příspěvek
Den modliteb za sdělovací prostředky. Úterý: památka sv. Zdislavy. Středa: svátek Navštívení Panny Marie. Čtvrtek: památka sv. Justina, mučedníka. Pátek: 1. v měsíci, od 16.00 možnost eucharistické adorace, 17.45 požehnání a mše svatá.  Sobota: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. V tento den v katedrále… Celý příspěvek
Po celý měsíc květen se obracíme k Panně Marii v modlitbě litanií vždy v úterý, čtvrtek a sobotu. Úterý: v 19.00 v Tereziánském sále se koná další z koncertů cyklu Břevnovská nocturna.  Čtvrtek: slavnost Nanebevstoupení Páně, mše sv. v 7.00 a v 18.00, začíná Svatodušní novéna, v rámci této novény se… Celý příspěvek
Po celý měsíc květen se obracíme k Panně Marii v modlitbě litanií vždy v úterý, čtvrtek a sobotu. Pondělí: památka sv. Bonifáce, patrona našeho kláštera. Úterý: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka. Sobota: památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze. Neděle: při mši sv. v 9.00… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Josefa, dělníka. Úterý: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. Středa: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. Večerní mše sv. za + P. Františka Jedličku.  Pátek: 1. v měsíci, 16.00 eucharistická adorace, v 17.45 požehnání a mše svatá.   Sobota: památka sv. Jana… Celý příspěvek
Pondělí: slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, zakladatele kláštera.  Úterý: svátek sv. Marka, evangelisty v 19.00 v Tereziánském sále se koná Velikonoční koncert z cyklu Břevnovská nocturna. Sobota: svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.  Sobota 6. května 2017: v 16.00 první přijetí… Celý příspěvek
Pondělí velikonoční: mše svaté jako obvykle v neděli, mše svatá v 9.00 bude zaměřena na děti. Oktáv velikonoční: úterý, středa atd. jsou nazvány také „velikonoční,“ Bohoslužby následujících dní, tj. oktávu velikonočního mají stejnou váhu jako velikonoční pondělí, je tedy vhodné se jich zúčastnit.… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha