Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Středa: svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Sobota: památka sv. Wolfganga, biskupa. Neděle: slavnost Všech svatých. Pondělí: vzpomínka Všech věrných zemřelých. Mše svaté 7.00, 16.00 a 18.00. Pobožnost za zemřelé začíná v 15.00 na hřbitově u hlavního kříže. V… Celý příspěvek
Pondělí: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. 21. 9. je Mezinárodní den míru, při večerní mši sv. poprosíme za zachování míru a spravedlnosti. Úterý, středa, čtvrtek: po mši sv. od 19.00 zveme na „Svatováclavské večery“ – ústředním tématem bude… Celý příspěvek
Pondělí: svátek Povýšení svatého kříže. Úterý: památka Panny Marie Bolestné. Středa: památka sv. Ludmily, mučednice. Zahajujeme výuku náboženství mší svatou v 16.00, po níž budou děti rozděleny do skupinek. Běžná výuka začíná ve středu 23. 9. 2015. 22.—24. září… Celý příspěvek
Pondělí: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska. Úterý: památka sv. Benedikta a druhů, mučedníků. Čtvrtek: památka sv. Moniky. Pátek: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve. Sobota: památka Umučení sv. Jana Křtitele. Neděle: mimořádně nebude mše svatá… Celý příspěvek
Pondělí: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Úterý: památka sv. Kláry, panny. Pátek: památka sv. Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka. Sobota: slavnost Nanebevzetí Panny Marie Neděle: poutní slavnost na Bílé Hoře. Mše svaté v 11.00 a v 17.00,… Celý příspěvek