Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Co je to svátost?

Svátost vyjadřuje víru člověka. Ve svátosti si člověk svými smysly uvědomuje vnímatelnou přítomnost Boží, slyší o tom, co pro něj Bůh vykonal (při udělování svátosti je čten úryvek z Bible) a přijímá to i viditelným znamením (např. při křtu je viditelným znamením voda). Svátost je tedy činnost, která člověka posvěcuje. Slovo posvěcení se dnes objevuje v různých konotacích. Například ve zprávách slyšíme, že premiér „posvětil“ určitý zákon projednaný ve vládě. Ale posvěcení ve svém pravém slova smyslu znamená především duchovní dobro člověka. Těchto dober je více. Bůh je s člověkem celý život, proto může i člověk být Bohu blízko a užívat (jeho) duchovních dober pro celý svůj život. Svátosti jsou tedy k dobru člověka, ne něco, co máme absolvovat, protože to někdo předepsal, ale něco, co nás obohacuje. A pro takové obohacení také můžeme věřit. A také jen na základě víry můžeme vnímat dosah svátostí. Svátosti je možné zažít a prožít ve společenství církve a jen díky církvi existují. Svátost je účast na Božích tajemstvích, které věřící slaví (činnost) spolu s knězem. Proto svátosti vyjadřují víru církve. Jedná se tedy o víru společenství ne jen víru či názor jednoho člověka.

Svátosti prohlubují to, co nazýváme duchovním životem.

Jak na to?

V pravém sloupci si rozklikněte konkrétní svátost, kterou potřebujete. Přijetí svátosti je vždy potřeba projednat s knězem. Obracejte se, prosím, se svými dotazy na faráře P. Václava (viz. kontakty).

 

napsal: Václav Snětina, obrázek http://cirkev.wordpress.com

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha