Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Bazilika sv. Markéty

neděle 7.30 9.00 18.00
všední dny 7.00 18.00

Kostel P. Marie

Vítězné na Bílé Hoře:

neděle 11.00
čtvrtek 17.00

ZMĚNA pořadu bohoslužeb  sv. Markéty – viz Kalendář!

Příležitost ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ je v naší farnosti každý den. V neděli je třeba upřednostnit slavení mše svaté, proto prosíme, abyste ke svátosti smíření přicházeli zavčas. Děkujeme.
neděle: 17.20−17.55
všední dny:
vždy půl hodiny před každou večerní mší svatou

Společná modlitba růžence – každé pondělí od 17.25 v bazilice sv. Markéty – v měsíci říjnu ještě v úterý, čtvrtek a sobotu


Mimořádné bohoslužby a události

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha