Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Bazilika sv. Markéty

neděle 7.30 9.00 18.00
všední dny 7.00 18.00

Kostel P. Marie

Vítězné na Bílé Hoře:

neděle 11.00
čtvrtek 17.00

Příležitost ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ je v naší farnosti každý den. V neděli je třeba upřednostnit slavení mše svaté, proto prosíme, abyste ke svátosti smíření přicházeli zavčas. Děkujeme.
neděle: 17.20−17.55
všední dny:
vždy půl hodiny před každou večerní mší svatou

Společná modlitba růžence – každé pondělí od 17.25 v bazilice sv. Markéty – v měsíci říjnu ještě v úterý, čtvrtek a sobotu


Mimořádné bohoslužby a události