Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Pondělí-Úterý: v těchto dnech se do Břevnova sjíždí členové Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha, aby společně hovořili o současnosti a budoucnosti našich klášterů. Prosíme o modlitby za toto setkání. Prosíme také, abyste v těchto dnech v klášteře… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Augustina, biskupa. Úterý: památka Umučení sv. Jana Křtitele. Pátek: první v měsíci, od 16.00 možnost soukromé adorace, 17.45 požehnání a mše svatá. Blíží se začátek školního roku, prosíme, abyste odevzdávali přihlášky na výuku náboženství dětí buď… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Pia X., papeže. Úterý: památka Panny Marie Královny. Čtvrtek: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Den výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska, mše svatá v 7.00.  Pátek: památka sv. Benedikta a druhů.
Tato neděle je poutní na Bílé Hoře, mše svatá poutní bude v 11.00, v 17.00 se konají v kapli slavnostní nešpory.   Pondělí: památka sv. Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka. Úterý: slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Středa: po večerní mši svaté následuje úklid kostela, všichni, kdo mohou pomoci jsou vítáni.