Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Úterý: při mši svaté v 18.00 prožijí naši katechumeni další část přípravy na přijetí iniciačních svátostí. Mysleme v modlitbě na všechny, kteří se připravují na vstup do společenství církve. Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty… Celý příspěvek
Památka Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných. V tento den je možné přijmout svátost nemocných při všech bohoslužbách. Svátost nemocných je duchovní posila a útěcha v nemoci. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Agáty, panny a mučednice. Úterý: památka sv. Pavla Miki a druhů, japonských mučedníků. Po večerní mši svaté následuje úklid kostela. Sobota: svátek sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta. V tento den nebude obvyklá ranní mše svatá v… Celý příspěvek
Děkujeme všem, kteří se podíleli na průběhu a přípravách opatské benedikce minulou neděli. Úterý: Po večerní mši svaté se koná úklid kostela. Čtvrtek: svátek Obrácení sv. Pavla, končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Neděle: Mše svatá v 9.00 s… Celý příspěvek
Končí doba vánoční. Po všech bohoslužbách této neděle vykonáme Tříkrálovou sbírku. Naše farnost může zažádat o 65 % z vybrané částky pro vlastní účely. Chceme je věnovat na vzdělání a základní potřeby dvou dětí, které naše farnost adoptovali v projektu… Celý příspěvek