Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Úterý: památka sv. Agáty, panny a mučednice. Středa: památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků. Sobota: večerní mše svatá v 18.00 slavená při příležitosti oslavy 20. výročí Sdružení Ackermann Gemeinde v ČR. Spolek usilující o smíření mezi Čechy a… Celý příspěvek
Dnešním svátkem končí doba vánoční. Zítra vstupujeme do liturgického mezidobí. Pondělí: slavnost Výročí posvěcení kláštera. Večerní mši svatou v 18.00 bude celebrovat otec arciopat ke cti sv. Vojtěcha, zakladatele kláštera. Bude to letošní oslava tohoto našeho patrona, protože 23.… Celý příspěvek
Od 17. prosince do 23. prosince budeme slavit u sv. Markéty modlitbu církve – Večerní chvály, jinak „nešpory.“ V tomto období církev zvláště rozjímá tajemství prvního příchodu Ježíše Krista v antifonách ke chvalozpěvu Magnificat, nazýváme je „Ó antifony,“… Celý příspěvek
Začal nový liturgický rok (biblická čtení nedělního cyklu „C“). Po celou dobu adventní zpíváme Staročeské roráty od pondělí do soboty při mši svaté v 7.00. Čtvrtek: památka sv. Lucie, panny a mučednice. Pátek: památka sv. Jana od Kříže, kněze… Celý příspěvek
Začíná nový liturgický rok (biblická čtení nedělního cyklu „C“). Po celou dobu adventní zpíváme Staročeské roráty od pondělí do soboty při mši svaté v 7.00. Pondělí: památka sv. Františka Xaverského, kněze. Úterý: po večerní mši svaté úklid kostela. Od… Celý příspěvek
Sobota: v 18.00 před mší svatou prožijeme vstup do nového liturgického roku, požehnáme náš společný adventní věnec. Po mši svaté následuje „silvestrovské“ setkání na faře. Prosíme, doneste občerstvení na společný stůl. Neděle: při všech bohoslužbách žehnání adventních věnců. Klademe… Celý příspěvek