Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Touto nedělí a 17. prosincem vstupujeme do druhé poloviny doby adventní. Po mši svaté v 9.00 vzadu v kostele se uskuteční prodej výrobků z terapeutických dílen Domova sv. Rodiny. Bude tak možné nejen získat originální vkusné a praktické vánoční dárky, ale současně také přispět na… Celý příspěvek
Po celou dobu adventní zpíváme staročeské roráty při mši svaté v 7.00. Pondělí: slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to doporučený svátek, měli bychom počítat se slavením eucharistie. Úterý: po večerní mši svaté následuje úklid kostela. Kdo máte… Celý příspěvek
Po celou dobu adventní zpíváme staročeské roráty při mši svaté v 7.00. Úterý: památka sv. Františka Xaverského, kněze. Středa: odpoledne v 16.00 v bazilice proběhne setkání se sv. Mikulášem. Mikulášské obdarování dětí má mít adventní charakter, nikoli již vánoční. Neoznačené balíčky rodiče kladou… Celý příspěvek
Úterý: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem za jakoukoli pomoc. Středa: v našich diecézích se uskuteční akce nazvaná Červená středa. Iniciativa založená ve Velké Británii připomíná osoby pronásledované pro víru. Jedná se o společnou iniciativu ekumeny i židovských náboženských… Celý příspěvek
Pondělí: v 19.00 na faře se koná biblická hodina, otevřeme SZ knihy Makabejské. Čtvrtek: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. Pátek: památka sv. Cecílie, panny a mučednice, patronky všech, kdo se starají o liturgickou hudbu. Sobota: památka sv. Kolumbána, opata. Ve středu 27. listopadu… Celý příspěvek
Pondělí: svátek sv. Martina, biskupa. Středa: svátek sv. Anežky České, panny. Blíží se 30. výročí svatořečení Anežky České (12. listopadu 1989). Hlavní oslava se bude konat v katedrále v sobotu 16. listopadu 2019 v 10.00, mši svatou povede někdejší sekretář Jana Pavla II.,… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Karla Boromejského, biskupa. Pátek: večer se koná v bazilice koncert České nebe září. Pod taktovkou Jana Zástěry zazní hudba, která doprovází Českou národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České. Koncert se koná v rámci cyklu ve… Celý příspěvek
Den modliteb za misie. Úterý: památka sv. Jana Pavla II., papeže. V roce 1997 tento polský světec navštívil náš klášter. Pátek 1. listopadu 2019: budeme slavit Všechny svaté, je to doporučený svátek, počítejme se slavením mše svaté. Sobota 2. listopadu 2019: Vzpomínka na… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Po večerní mše svaté se koná úklid našeho kostela. Středa: památka sv. Hedviky, řeholnice. Čtvrtek: památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka. Pátek: svátek sv. Lukáše, evangelisty, patrona lékařů. Sobota: v 19.30 se… Celý příspěvek
Dnes v naší církvi probíhá sčítání účastníků bohoslužeb (naposledy v r. 2014). Sčítání provedeme společně při ohláškách po každé nedělní mši svaté. Vyčkejte pokynů. Pondělí: památka Panny Marie Růžencové. Středa: slavnost Výročí posvěcení baziliky (znovuposvěcení r. 1757). Ve 20.00 se koná v bazilice… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Ludmily, mučednice. Úterý: po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela, prosíme o pomoc. Pátek: památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků. Sobota: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Neděle: mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti. Sobota… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha