Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

    Pondělí: památka sv. Barnabáše, apoštola. Středa: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. Neděle: při mši svaté v 9.00 bude udělovat svátost křesťanské dospělosti biřmovancům naší farnosti (na zvláštní povolení ordináře) otec arciopat Prokop.… Celý příspěvek
Úterý: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. Středa: památka sv. Norberta, biskupa. Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svaté v 7.00 a v 18.00. Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Neděle 17. června 2018: při mši svaté v… Celý příspěvek
Den modliteb za sdělovací prostředky. Dnes se koná benefiční koncert v kostele P. Marie Vítězné na Bílé hoře v 16:00, vystoupí DUO SEMPLICE (s harfou, flétnou a poezií. Pondělí: svátek sv. Matěje, apoštola Úterý: památka sv. Bonifáce, mučedníka, patrona břevnovského… Celý příspěvek