Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Úterý: památka sv. Antonína, opata. Po večerní mši svaté pravidelný úklid kostela, prosíme všechny, kdo mohou pomoci. V 19.00 v Tereziánském sále koncert z cyklu Nocturna, účinkuje Smetanovo trio. Středa: památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů. Začíná… Celý příspěvek
Dnešním svátkem Křtu Páně končí doba vánoční, zítřejším dnes vstupujeme do liturgického mezidobí. Po všech dnešních bohoslužbách vykonáme Tříkrálovou sbírku.    Sobota: Výročí posvěcení kláštera, mše sv. v 18.00 za + P. Jana Kohla OSB, který zemřel 4.… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. Středa: v 19.00 Novoroční koncert pořádaný Spolkem břevnovských živnostníků a podnikatelů, účinkují: Marek Zvolánek – trubka, Pavel Svoboda – varhany. Pátek: slavnost Zjevení Páně. Mše svatá v… Celý příspěvek
Pondělí: svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše sv. dle časů obvyklých nedělních bohoslužeb, stejně tak na Bílé Hoře. Úterý: svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, mše sv. v 7.00 a v 18.00 s žehnáním vína. Středa: svátek sv.… Celý příspěvek