Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Pondělí: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice Úterý: koncert Hudba královen, koncert z cyklu Břevnovská nocturna v Tereziánském sále v 19.00.   Na Bílé Hoře se koná od 19.30 přednáška Středoevropská aristokracie – kdo je a kdo není hrabě, přednáší PhDr. Petr Mašek.  Čtvrtek: památka sv.… Celý příspěvek
Dnešním svátkem končí doba vánoční. Zítra vstupujeme do liturgického mezidobí.  Pondělí: slavnost Výročí posvěcení kláštera. Večerní mši svatou v 18.00 bude celebrovat otec arciopat ke cti sv. Vojtěcha, zakladatele kláštera. Bude to letošní oslava tohoto našeho patrona, protože 23. 4. 2019… Celý příspěvek
V 16.00 v Tereziánském sále koncert Ireny Budweiserové, vstupenky k dostání na Infocentru. V 17.30 Živý betlém s příběhem Tří králů a zpíváním koled. Připravili rodiče a děti naší farnosti. Začátek u hlavní brány kláštera. Tříkrálová sbírka v naší farnosti probíhá ještě dnes po všech bohoslužbách. Děkujeme za vaši… Celý příspěvek
Vánoční bohoslužby v Břevnově a na Bílé Hoře se konají v obvyklém pořadu. Celý přehled je k dispozici na farních stránkách, ve Zpravodaji a přehled provozu celého areálu kláštera přes svátky je na klášterních internet. stránkách. Při půlnoční mši svaté u sv. Markéty nebude letos uváděna… Celý příspěvek
Od 17. prosince do 23. prosince budeme slavit u sv. Markéty modlitbu církve – Večerní chvály, jinak „nešpory.“ V tomto období církev zvláště rozjímá tajemství prvního příchodu Ježíše Krista v antifonách ke chvalozpěvu Magnificat, nazýváme je „Ó antifony,“ protože vyjadřují (v různých biblických… Celý příspěvek
Začal nový liturgický rok (biblická čtení nedělního cyklu „C“). Po celou dobu adventní zpíváme Staročeské roráty od pondělí do soboty při mši svaté v 7.00. Čtvrtek: památka sv. Lucie, panny a mučednice. Pátek: památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Sobota:… Celý příspěvek
Začíná nový liturgický rok (biblická čtení nedělního cyklu „C“). Po celou dobu adventní zpíváme Staročeské roráty od pondělí do soboty při mši svaté v 7.00. Pondělí: památka sv. Františka Xaverského, kněze. Úterý: po večerní mši svaté úklid kostela. Od 20.00 v bazilice… Celý příspěvek
Sobota: v 18.00 před mší svatou prožijeme vstup do nového liturgického roku, požehnáme náš společný adventní věnec. Po mši svaté následuje „silvestrovské“ setkání na faře. Prosíme, doneste občerstvení na společný stůl. Neděle: při všech bohoslužbách žehnání adventních věnců. Klademe je PŘED… Celý příspěvek
Minulý víkend proběhl farní Bazar, děkujeme všem, kdo jste se zapojili do tohoto díla. Vybrali jsme celkem 6 910Kč, z části peněz bude zakoupen koberec pro rodiče s dětmi do farní knihovny na setkání Sedmikrásku. Zbytek peněz uložíme a přidáme k výtěžku z příštího Bazaru, finance… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. Úterý: svátek sv. Anežky České, panny. V tento den nebude večerní mše svatá u sv. Markéty, protože bude hlavní oslava sv. Anežky v katedrále, na kterou jsme zváni otcem arcibiskupem.  Pátek: památka sv. Gertrudy, panny. Sobota: památka… Celý příspěvek
Odpoledne v 15.00 (změna) na našem hřbitově proběhne komentovaná prohlídka. V sakristii je k dispozici knížka Naučná stezka významných osobností břevnovského hřbitova. Knížku vydala p. Julie Jindráková a p. Zdeněk Nikel. Čtvrtek: slavnost Všech svatých. Mše svaté u sv. Markéty 7.00 a 18.00, na Bílé Hoře… Celý příspěvek