Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Pondělí: svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve. Zveme k večerní modlitbě v duchu komunity Taizé, v 19.45 v bazilice. Úterý: v 15.00 obvyklá mše svatá pro seniory. Středa: památka sv. Josefa, Dělníka. Pátek: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. Večerní mše svatá za + P.… Celý příspěvek
Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Úterý: slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, zakladatele našeho kláštera. Mše svaté v 7.00, v 15.00 (pro seniory) a v 18.00. Středa: památka sv. Jiří, mučedníka, patrona skautů, mysleme v tento den na naši mládež, zvláště skautské oddíly Jeleni… Celý příspěvek
Pondělí: slavnost Zvěstování Páně. Mše svaté v obvyklé časy. Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory. V 19.00 se koná Jarní koncert v Terezánském sále v rámci cyklu Břevnovská nocturna. Čtvrtek: památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka. Sobota: v 19.30 se zde v bazilice varhanní koncert s přizvanými pěveckými… Celý příspěvek
Využijme poslední možnosti ke svátosti smíření. Nezpovídá se od 28. do 31. března 2024. Pondělí: po večerní mši svaté bude úklid kostela, děkujeme těm, kdo mohou přijít před svátky pomoci s údržbou podlahy kostela.  Úterý: mše svatá v 15.00 zvláště pro seniory.… Celý příspěvek
Každé pondělí před večerní mší svatou se modlíme růženec. Úterý: slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.  Odpoledne mše svatá pro seniory. Večer v 19.30 v bazilice koncert pěveckých sborů Josef a Vocalica na podporu Unicef. Čtvrtek: svátek Zesnutí sv. Benedikta. Uzavíráme měsíc benediktinské… Celý příspěvek
„Radostná“ – polovina doby postní. Mše svatá v 7.30 bude živě přenášena. Při mši svaté v 9.00 předání pokladů církve čekatelům křtu naší farnosti. Pondělí: postní modlitba Taizé, začátek v 19.45 v bazilice. Zveme všechny. Kdo by se chtěli připojit hudebně, zvláště potřebujeme houslistu,… Celý příspěvek
Mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti. Mše svatá v 18.00 bude živě přenášena, odkaz na našich internetových stránkách. Pondělí: po večerní mši svaté bude úklid kostela, děkujeme za pomoc. Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory. Pátek: první v měsíci, po večerní mši svaté eucharistická… Celý příspěvek
Mše svatá v 9.00 s přijetím katechumenek a katechumena mezi čekatele křtu. Mysleme na ně a jejich kmotry v modlitbě. Po celý týden se konají v klášteře exercicie – duchovní cvičení. Od úterý do soboty budou mše svaté v 7.00 spojené s Ranními chválami – modlitbou breviáře.  Středa: v 16.00… Celý příspěvek
Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela. Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory. Popeleční středa – den přísného půstu od masa a zároveň újmy v jídle, to vše jako prvek solidarity s trpícími, naše symbolické vyjití na poušť. Půst je… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha