Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Pondělí: památka sv. Pia X., papeže. Po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela, prosíme o pomoc a děkujeme za ni. V tento den mysleme v modlitbě na naši zemi s prosbou za zachování svobody a demokracie v Čechách a na Slovensku. Úterý: památka Panny Marie Královny.… Celý příspěvek
Dnes je poutní den na Bílé Hoře. Program: Mše svatá v 11.00, celebruje otec arciopat Prokop; ve 12.30 komentovaná prohlídka, provází abatyše Francesca; 17.00 modlitba litanií k Panně Marii a svátostné požehnání; 18.00 nešpory – večerní modlitba se sestrami benediktinkami. Po celý den… Celý příspěvek
Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme za pomoc všem, kdo mohou přijít. Úterý: památka sv. Dominika, kněze. Středa: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. Čtvrtek: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Pátek: památka… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze. Úterý: památka sv. Alfonsa Maria z Liguori, biskupa a učitele církve. Pátek: památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze. První pátek v měsíci, po večerní mši svaté bude příležitost k adoraci, v 19.45 modlitba breviáře, ve 20.30 požehnání. Neděle: svátek… Celý příspěvek
(sv. Brigity Švédské, řeholnice, patronky Evropy) Světový den prarodičů a seniorů (v okruhu památky sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie). Je vhodné navštívit seniory, kteří jsou sami a nemají blízké… Pondělí: v 17.25 modlitba růžence za naše prarodiče a seniory. Po večerní mši svaté… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Alexia, patrona našeho kláštera. Sobota: svátek sv. Marie Magdaleny. V 19.00 bude mše svatá na zakončení letních táborů našich skautských oddílů s prosbou o požehnání na další prázdninové cesty, zvláště na zahraniční cestu vedoucích do Gruzie a výpravu družinky skautů do Jižní… Celý příspěvek
Pořad bohoslužeb u sv. Markéty přes prázdniny! Po, St, Pá pouze večerní mše svatá v 18.00; Út, Čt pouze ranní mše svatá v 7.00. Víkendy zůstávají beze změny. Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít.  Úterý: slavnost… Celý příspěvek
Pořad bohoslužeb u sv. Markéty přes prázdniny! Po, St, Pá pouze večerní mše svatá v 18.00; Út, Čt pouze ranní mše svatá v 7.00. Víkendy zůstávají beze změny. Pondělí: svátek sv. Tomáše, apoštola. Úterý: svátek sv. Prokopa, opata, našeho benediktinského patrona.  Středa: slavnost sv.… Celý příspěvek
Od pondělí 26. června včetně přecházíme na letní pořad bohoslužeb u sv. Markéty! Po, St, Pá pouze večerní mše svatá v 18.00; Út, Čt pouze ranní mše svatá v 7.00. Víkendy zůstávají beze změny.  Pondělí: v 19.45 modlitba Taizé v bazilice. Kdo by se chtěl připojit… Celý příspěvek
Pondělí: Památka sv. Romualda, opata. Po večerní mši svaté následuje úklid kostela, děkujeme, kdo můžete přijít pomoci. V 18.00 zveme na vernisáž výstavy „Skutečný Santini,“ která se uskuteční v poutním areálu na Bílé Hoře. Pořádají naše sestry benediktinky a fakulta architektury ČVUT.  Úterý:… Celý příspěvek
Pondělí: v 18.00 mše svatá ke cti sv. Kryštofa, patrona motoristů a všech cestujících. Po mši svaté před bazilikou požehnání všem řidičům a v 19.00 školení řidičů auto/moto (místo konání bude upřesněno, lektoruje náš farník Václav Šťastný). Úterý: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele… Celý příspěvek
Dnes při mši svaté v 9.00 uděluje svátost biřmování v naší farnosti Mons. Zdenek Wasserbauer. Mysleme na naše biřmovance v modlitbě. Večerní mše svatá v 18.00 bude doprovázena gregoriánským chorálem a v 19.30 se koná koncert k 110. výročí narození arciopata Anastáze Opaska. Děkujeme všem, kdo jste… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha