Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Archiv ohlášek

V této rubrice naleznete archiv ohlášek z naší farnosti.

Pondělí: svátek sv. Anežky České, panny. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci s údržbou kostela. Úterý: zveme všechny seniory na pravidelné odpolední mše svaté vždy v úterý od 15.00. Čtvrtek: památka sv. Gertrudy, panny.… Celý příspěvek
Dnes odpoledne se koná Pouť smíření u příležitosti výročí bitvy na Bílé Hoře. Zvou sestry benediktinky. Začátek je u Kříže smíření v 16.20 v aleji Českých exulantů, následuje cesta k bělohorskému kostelu a ekumenická modlitba, naváže setkání u svařeného vína.  Zveme všechny seniory na pravidelné odpolední mše… Celý příspěvek
O Misijní neděli minulý týden jsme vybrali na tento účel 6 643Kč, děkujeme všem dárcům, částka bude odeslána na účet Papežských misijních děl. V pondělí zde v klášteře zasedá Slovanská benediktinská kongregace (Břevnov, Broumov, Bílá Hora, Police n. Metují, Emauzy, Rajhrad, Cokovac, Maribor).… Celý příspěvek
Den modliteb za misie. V naší farnosti prožíváme misijní neděli vždy na jaře s našimi skautskými oddíly. Dnes se i tak připojujeme k úmyslu celé církve. Mše svatá v 9.00 zaměřena na děti. Pátek: papež František vyhlásil na pátek vigilii a půst za mír mezi Izraelem a Hamásem.… Celý příspěvek
Při mši svaté v 9.00 prožijeme přijetí nových ministrantů do služby u oltáře. Pondělí: památka sv. Hedviky, řeholnice. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme za každou pomoc.  Úterý: památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. Středa: svátek sv. Lukáše, evangelisty.… Celý příspěvek
Děkujeme všem, kdo jste se jakkoli zapojili do příprav a pomohli při kněžském svěcení Br. Bruna a jeho primici předminulý víkend.  Pondělí: slavnost Výročí posvěcení baziliky. Mše svaté v 7.00 a v 18.00.  Úterý: památka sv. Vintíře, poustevníka. V 19.00 koncert v Tereziánském sále z cyklu Břevnovská nocturna,… Celý příspěvek
Pondělí: v 19.45 modlitba v duchu komunity Taizé v bazilice.  Úterý: památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků. Středa: památka sv. Vincence z Paula, kněze. Čtvrtek: slavnost sv. Václava, mučedníka, patrona naší země, je to tzv. doporučený svátek. Zároveň je tento den státním svátkem. Ve Staré… Celý příspěvek
Pondělí: oslaví 40. výročí kněžství se svými spolužáky arciopat Prokop mší svatou v bazilice ve 12.00. Po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostea. Děkujeme vše, kdo můžete přijít a jakkoli pomoci. Farní oslava kněžství P. Prokopa bude v neděli 8. října… Celý příspěvek
Úterý: památka Jména Panny Marie. Středa: Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. V tento den začíná výuka náboženství v naší farnosti, informace pro rodiče jsou zvláště na internetových stránkách. Čtvrtek: svátek Povýšení svatého Kříže. Pátek: památka Panny Marie Bolestné. Sobota: památka sv.… Celý příspěvek
Při mši svaté v 9.00 ustanovení nového služebníka Eucharistie v naší farnosti. Po mši svaté děti dostanou první památku na evangelium a nové album v novém školním roce. Prosíme rodiče, aby odevzdávali přihlášky na výuku náboženství/katecheze buď elektronicky nebo v tištěné podobě do sakristie, termín… Celý příspěvek
Pondělí: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve. Úterý: památka Umučení svatého Jana Křtitele. Středa: na Bílé Hoře se koná koncert k poctě J. S. Bacha (300let od napsání skladeb). Začátek v 16.20. Čtvrtek: Výročí vzniku ostravsko-opavské diecéze. V tento den se koná v Ostravě… Celý příspěvek
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha