Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

BENEDIKT a MARKÉTA

V Břevnově se opíráme o dva příklady a vzory lidské statečnosti a pravdivosti. Mnich a vyznavač Benedikt (6. stol.) nabízí řád života v neuspořádané době… Panna a mučednice Markéta (4. stol.) projevila v mladistvém věku statečnost navzdory pronásledování. Benedikt a Markéta mohou být inspirací i pro život v 21. století…

Poznávej Hospodina na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky (kniha Přísloví 3, 6)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

V neděli 14. ledna 2024 (v den Výročí založení našeho kláštera) obnovujeme sbírku pro Ukrajinu. Loňské zásoby pocházející z ČR jsou vyčerpány, je tedy třeba obnovit pomoc. Sbíráme pouze vosk na tzv. zákopové svíčky, které pomohou lidem v domácnostech i vojákům přežít zimu… Celý příspěvek
I letos se můžeme zapojit do Tříkrálové sbírky. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať:-)! Jakým způsobem se mohu zapojit? přispět do zapečetěné kasičky Tříkrálové sbírky u nás v kostele: v sobotu 6. 1. na závěr Tříkrálového průvodu a po skončení mše sv. v kostele v neděli… Celý příspěvek
Letošní půlnoční mši svatou celebroval nový člen naší řeholní komunity P. Cyril Havel, CFSsS. Přinášíme vám jeho slova ZDE. Požehnané vánoční svátky a pokojný vstup do nového roku 2024! 
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha