Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zmrtvýchvstalý Kristus!

Taková je naše víra, v život, který překonává vše těžké, dokonce i smrt. V proměnách času se rodí nový život, nová naděje, nová síla pokračovat v nelehké době. Po celý týden slavíme jeden jediný den – ten ale proměnil celé dějiny.

Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se divili (Lk 24, 41)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Dne 2. ledna 2021 byla zvolena sr. Francesca (Stanislava) Šimuniová OSB abatyší v opatství Venio – Proměnění Páně v Mnichově a v Praze. Uvedení do služby abatyše, představené kláštera se má uskutečnit v sobotu 13. února 2021 v Mnichově. Sr. Francesca prosí o modlitbu zvláště v den své benedikce. Četná omezení neumožňují slavnost připravit pro veřejnost.
MŠE SVATÉ S VEŘEJNOU ÚČASTÍ V BAZILICE SV. MARKÉTY pondělí až pátek v 7.00 a v 18.00 / Před každou mší v 18.00 se zpovídá. sobota v 7.00 Mše svatá pro mládež – vždy v úterý v 19.30 (od 2. února) Mše svatá pro seniory – vždy ve středu v 15.00 (od 3. února) Počet účastníků bohoslužeb v bazilice je nyní omezen na 25 osob. NEDĚLNÍ NEVEŘEJNÁ MŠE SVATÁ V BAZILICE SV. MARKÉTY Celý příspěvek