Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Výuka bude probíhat opět ve STŘEDY. Předpokládaný termín prvního setkání bude 13. 9. 2023, případné změny prosím sledujte na farních stránkách.

PŘIHLÁŠKA NA KATECHEZI/VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ

Přihlášku k výuce náboženství si můžete vyzvednout vzadu v kostele nebo stáhnout zde na našich farních webových stránkách. Odevzdejte ji prosím do NEDĚLE 3. 9. 2023 do sakristie nebo alespoň zatím pošlete elektronicky na adresu nabo.brevnov@gmail.com. Dobrovolný příspěvek na pomůcky a činnost skupinky je 300,-/dítě a předejte ho prosím příslušnému katechetovi na začátku školního roku.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:

Velmi prosíme, sestavte dětem program tak, aby se nestávalo, že budou pravidelně chodit pozdě nebo naopak odcházet dřív. Je to velmi náročné jak pro katechetu, tak pro dítě, které buď přijde o úvod do tématu nebo naopak nemá možnost téma dostatečně prožít.

Příprava k prvnímu svatému přijímání

Je velmi žádoucí, aby dítě před touto přípravou už absolvovalo alespoň jeden rok katecheze v naší nebo jiné farnosti. Proto nebudeme ve školním roce 2023/2024 otevírat novou skupinku a přípravě se bude věnovat jedna ze stávajících skupinek. Pokud vaše dítě katecheze v naší farnosti nenavštěvuje a chtěli byste ho k přípravě na svátosti přihlásit, kontaktujte prosím farní asistentku prostřednictvím mailu nabo.brevnov@gmail.com.

DĚKUJEME:-)!

Za katechetický tým Jana Csukásová.

ROZVRH – STŘEDY

SEDMIKRÁSEK (setkávání rodičů a malých dětí): 15:30 – 17:00, fara

HVĚZDIČKY (předškoláci a 1. TŘÍDA): 15:30 – 16:20, sál Vojtěška

2. TŘÍDA: 15:30 – 16:20, Vojtěška učebna vlevo

POUTNÍCI (3. – 4. TŘÍDA, příprava k prvnímu svatému přijímání): 15:30 – 16:20, farní místnost (vchod přes mostek)

5. TŘÍDA: 15:30 – 16:20, učebna na faře (vchod přes mostek)

6. TŘÍDA: 17:20 – 18:00, učebna na faře (vchod přes mostek)

7. TŘÍDA: 15:30 – 16:20, Vojtěška učebna vpravo

8. – 9. TŘÍDA: 17:20 – 18:00, Vojtěška učebna vpravo

STŘEDOŠKOLÁCI: 16:30 – 17:15, učebna na faře (vchod přes mostek)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha