Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

NANEBEVSTOUPENÍ

Všichni zdoláváme nějaké vrcholy, jsou jimi různé etapy života. Ježíšovo nanebevstoupení není zdoláním hory, ale návratem k Otci, k Bohu Otci. My se celým svým životem navracíme… k počátkům, k rodičům, k Bohu, lásce, radosti, naději, k sobě… Takový návrat znamená zdolat sebe sama a připustit zázrak, připustit, že ne vše máme ve svých rukou… Tak jako Nanebevstoupení lze chápat jen vírou.

Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa (Matouš 28, 20)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Ve čtvrtek 25. května 2017 se koná od 20.00 v bazilice modlitba v duchu komunity Taizé. Naši vysokoškoláci nás zvou ke ztišení, abychom lépe prožili vrcholné dny doby velikonoční – novénu (9 dní přípravy), která nás má připravit na svátek Letnic. Seslání Ducha svatého znamená nový impuls pro naši víru natolik, nakolik se rozhodneme nepromarnit tuto šanci.
V sobotu 13. května 2017 jsme putovali do kostela sv. Kateřiny v Chotči. Předpověď počasí nevypadala příznivě, přesto jsme mohli prožít po mši svaté krásné, polojasné odpoledne před kostelem s úžasným výhledem na okolní louky a pastviny. Poděkování všem, kteří… Celý příspěvek
Ve fotogalerii je možné vzpomenout na sobotní pouť, letos zachycenou dvěma objektivy – Honzou Hrdým a tradičně Jaromírem Adamusem.
Dnešní čtení z Janova evangelia je v tomto evangeliu zařazeno na začátek Velikonoc, ještě před Kristovo utrpení, smrt a vzkříšení. Je to součást Ježíšovy poměrně dlouhé řeči po Poslední večeři, kde se s dvanácti – vlastně s jedenácti učedníky cestou do Getseman loučí. Odpovídá na jejich otázky a připravuje je na dobu, kdy se budou muset víc postavit na vlastní nohy. Celý příspěvek
V pátek 12. května 2017 slavíme posvícení v naší katedrále. Je vhodné v tento den slavit eucharistii spolu s biskupem právě v katedrále, kde mše svatá začíná v 18.00. U svaté Markéty obvyklá večerní mše svatá proto nebude.