Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Posvícení

Rádi slavíme narozeniny, děkujeme za dar života a prosíme o dobrou budoucnost. V Břevnově slavíme dokonce znovuzrození. Roku 1757 povstal náš chrám z beznaděje a utrpení prusko-rakouských válek. Byl tedy znovu zasvěcen Bohu. I my máme možnost nechat v sobě znovu zrodit víru, naději a lásku, protože i naše životy a vztahy jsou často zasaženy konflikty…

Vy jste Boží stavba. (1. list Korinťanům 3, 9)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Vážení přátelé Domova svaté Rodiny, srdečně Vás zveme na Vzpomínkový večer na sestru Akvinelu 9. listopadu 2016 v bazilice sv. Markéty v benediktinském arciopatství v Břevěnově. Bližší podrobnosti naleznete v letáčku.
Letošní setkání laického katolického sdružení Opus bonum se koná 15. října 2016. Začneme již tradičně mší svatou v 8.30 v bazilice, kterou bude celebrovat Mons. Václav Malý. Téma setkání: Ukrajina dnes. Více k programu a přednášejícím najdete na stránkách sdružení. Mše svatá v 7.00 v bazilice nebude.
V neděli jsme se přes nepřízeň počasí sešli na Vypichu, kdo přišel, nelitoval. Poděkování všem statečným! Konventní sportovní referent Vladimír Josef dbal o to, aby dětem nebyla zima… Více ve fotogalerii.
Dnešní úryvek z Lukášova evangelia je krásné svědectví o tom, jak evangelia vznikala. Klade vedle sebe různé Ježíšovy výroky, které ale nemluví o tomtéž a patrně netvoří jeden souvislý výklad. Tak to ostatně bývá, když starý člověk vypravuje, co si zapamatoval, co mu utkvělo v paměti. Celý příspěvek