Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milosrdenství

Mít soucit… Přejeme si, aby měli druzí soucit s námi, sou-cítit, žít s druhým člověkem. Dostane se nám soucitu, když budeme soucítit s druhými. Stejně to platí o milosrdenství, srdce plné milosti, lásky… Ježíš je první, kdo nám dal takové Srdce.

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím (Matouš 11, 28)

 

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Dnešní druhé čtení z Listu k Židům začíná slavnou větou, která charakterizuje a vysvětluje, co je to křesťanská víra. Slovo věřit a pojem víry má v češtině ještě širší význam než v jiných jazycích. Angličtina má pro víru dvě různá slova, belief jako domněnku a faith jako uvěření a spolehnutí. Podobně je to i ve francouzštině, kdežto v češtině se musíme spokojit s jedním slovem pro všechno. Celý příspěvek
V úterý 2. srpna, v 15 hodin, v den pohřbu brutálně zavražděného francouzského kněze Jacquesa Hamela v Saint-Etienne-du-Rouvray se rozezní zvony na výzvu České biskupské konference. Hlas zvonů a modlitba je výrazem lítosti nad krutým činem, ale také apelem k míru a připomínkou umučení našeho Pána, v jehož náruči tento mučedník spočinul. Celý příspěvek
Přinášíme odkaz na slova pařížského arcibiskupa, která nám mohou pomoci orientovat se v událostech posledních dnů a přinést povzbuzení. ZDE.