Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

ADVENT – Příchod

„Asi jako v loni…“ můžeme odpovídat na otázku, jak budeme prožívat Advent. Kdo přijde letos? Přijdou patrně stejné starosti, uslyšíme o tom, že se máme znovu zastavit a zamyslet, nespěchat… Ale jak to zvládnout, když celý svět spěchá? Ježíš se narodil právě do takového světa. Bůh se narodí do starostí, spěchu a odmítání… Stojí za to čekat, neuspěchejme Jeho příchod, aby pak bylo co slavit.

Protože víte, jaký je nyní čas, (…) je třeba se probrat ze spánku. (Římanům 13, 11)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Všichni jsou srdečně zváni na Adventní setkání a rozmlouváníFrantiškem Novotným, básníkem, textařem a moderátorem, a převorem Prokopem Siostrzonkem (znáte je oba z Českého rozhlasu…) Setkání se koná v neděli 11. 12. v 15:00, tentokrát v pavilonu Vojtěška
2. prosince 2016 ve 20.00 v bazilice se koná Adventní zastavení s hudbou a duchovním slovem P. Prokopa. Pozvání připravili houslistka Marie Fuxová a varhaník Marek Čihař. Dle přání interpretů je nutné přijít přesně, protože se bazilika ve 20.00 uzavře, důvodem je prostor ke skutečnému ztišení a ponoření do adventního rozjímání.   
vánoční dárek dětem ze sociálně slabých rodin Ve spolupráci s městskými částmi Praha 6 přicházíme opět s projektem „Vánoce dál“, který již proběhl v minulých letech. V našem okolí se nalézají rodiny v sociální nouzi, které nemají… Celý příspěvek
Hledejme adventní zastavení a zklidnění (v modlitbě), jedno se nám nabízí. 29. listopadu 2016 v 19.30 v bazilice naši vysokoškoláci připravili adventní modlitbu Taizé, pojďme myslet na vzájemnost mezi národy, Advent je i časem sblížení, protože se chce Bůh přiblížit nám…, přiblížíme se i my?