Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nanebevstoupení – jiná přítomnost

Ježíšovo nanebevstoupení neznamená jeho absenci mezi námi. Návrat k Otci přináší nový rozměr jeho přítomnosti. Žije mezi námi novým způsobem. Je v každém prostoru a času, nablízku každému člověku. Duch svatý nás tomu učí…

Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela. (Mk 16, 20) 

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Srdečně Vás zveme: neděle 10. 6. 2018 v 17 hod. v nádvoří poutní místa P. Marie Vítězné Pod vedením Veroniky  Kopecké vystoupí dětský vokálně-instrumentální soubor MUSICA MARCATO Na koncertě zazní skladby A.V.Michny, S.Joplina, lidové písně a filmové melodie Vstu pné dobrovolné – výtěžek je určen na obnovu Poutního místa  Panny Marie Vítězné  na Bílé Hoře
Je dobrým zvykem farností, že lidé mohou přispět na život a provoz farního společenství prostřednictvím elektronického bankovního převodu. Na našich webových stránkách je v sekci „kontakty“ nejen číslo farního účtu, ale i informace pro dárce, kteří by chtěli požádat o potvrzení o přijatém daru (i pro daňové zvýhodnění).