Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Neděle setkání – III. neděle postní

Ježíš se setkává se Samařskou ženou. Překračuje tak doposud zavedené zvyky náboženské, sociální a kulturní. Odvaha k překročení pomyslných stínů vlastních i ve společenství může znamenat nečekaná a občerstvující setkání pro nás i pro tzv. vyloučené…

Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla (to) lidem (srov. Jan 4, 5-42)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

13. března 2013 byl ve Vatikánu zvolen papežem argentinský arcibiskup Jorge Mario Bergoglio, přijal jméno František. Je za námi deset let požehnané reformy církve právě v podobě Františkova pontifikátu. Poděkujme za jeho život a prosme pro něj o dar zdraví, moudrosti a trpělivosti v těžké době pro Evropu a celý svět.
V době postní máme možnost se ztišit a před vystavenou Eucharistií se nechat občerstvit. Letos vždy v pátek v bazilice 20.00-21.00, ve 20.30 moderovaná adorace jako biblická příprava na následující neděli.
Už tuto neděli 5. března 2023 po mši svaté v 9.00 jsou zváni všichni, kdo by se chtěli zapojit do čtení z Písma při eucharistii. Jde o další z řady setkání, tentokráte zaměřeno na praktická cvičení. Zapojit se do čtení znamená utvářet naše společné liturgické slavení neděle. Pokojnou postní neděli!