Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milosrdenství

Mít soucit… Přejeme si, aby měli druzí soucit s námi, sou-cítit, žít s druhým člověkem. Dostane se nám soucitu, když budeme soucítit s druhými. Stejně to platí o milosrdenství, srdce plné milosti, lásky… Ježíš je první, kdo nám dal takové Srdce.

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím (Matouš 11, 28)

 

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Dnešní evangelium navazuje na první čtení z knihy Samuelovy, asi nejslavnější a nejdramatičtější příběh Davidova zločinu, pokání a odpuštění ve Starém zákoně (2Sam 11-12); pokud ho někdo nezná, měl by si ho doma přečíst celý. V rámci Lukášova evangelia bezprostředně předchází Ježíšova stížnost, že ho jeho odpůrci považují za „přítele celníků a hříšníků“ a vytýkají mu, že má rád hostiny a pitky. Příhodu s hříšnicí u stolu využije Pán Ježíš k tomu, aby ukázal, o co se mu hlavně a na prvním místě jedná: o pokání, odpuštění a lásku.
Pokračovat ve čtení