Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milosrdenství – Bůh nám dal („své srdce“)

Co znamená slavnost Srdce Ježíšova? „Ježíšovo milosrdenství není pouhý sentiment; je to síla, která dává život a křísí člověka!“ (papež František). Víme, co znamená dát své srdce člověku, Bůh dává nejen to, ale mnohem víc…

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. (Mt 11, 28-29)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Od pondělí 26. června 2017 včetně přecházíme u sv. Markéty na letní pořad bohoslužeb, tzn.: pondělí, středa, pátek pouze mše svatá v 18.00; úterý a čtvrtek pouze mše svatá v 7.00. Ostatní zůstává nezměněno včetně Bílé Hory.
V neděli 25. června 2017 poděkujeme za uplynulý školní rok při mši sv. v 9.00. Po skončení díkůvzdání přejdeme za zahradní pavilón Vojtěška, kde pokračujeme farním piknikem (každý si přinese občerstvení své, nápoje budou zajištěny, možnost opékání na otevřeném ohni). Můžeme být pospolu tak dlouho, jak budeme chtít.
Po nějakém čase je třeba upravit uspořádání pravidelného úklidu kostela. Dosavadní formát 3 skupin je třeba převést na 2 skupiny (s ohledem na seniory naší farnosti). Od července 2017 se tedy budou střídat 2 skupiny: konventuální bratři a farnost jako… Celý příspěvek