Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nanebevstoupení – jiná přítomnost

Ježíšovo nanebevstoupení neznamená jeho absenci mezi námi. Návrat k Otci přináší nový rozměr jeho přítomnosti. Žije mezi námi novým způsobem. Je v každém prostoru a času, nablízku každému člověku. Duch svatý nás tomu učí…

Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela. (Mk 16, 20) 

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Srdečně Vás zveme na koncert: NEDĚLE 24. 6. 2018 POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VÍTĚZNÉ NA BÍLÉ HOŘE J. S. BACH SONÁTY A PARTIY pro sólové housle v kompletním provedení (3×35 min.) v podání sr. Marie Magdaleny Fuxové neděle 24. června 2018 v 15 hod. kostel Panny Marie Vítězné na Bílé hoře vstupné dobrovolné
Srdečně Vás zveme na prožití Svatojánské noci, které proběhne v nádvoří poutního místa Panny Marie Vítězné: neděle 24. června 2018 19 hod. prohlídka poutního areálu 20 hod. houslový koncert sr. Marie Magdaleny Fuxové Akce je určena pro širokou veřejnost, sousedy,… Celý příspěvek
Srdečně Vás zveme: neděle 10. 6. 2018 v 17 hod. v nádvoří poutní místa P. Marie Vítězné Pod vedením Veroniky  Kopecké vystoupí dětský vokálně-instrumentální soubor MUSICA MARCATO Na koncertě zazní skladby A.V.Michny, S.Joplina, lidové písně a filmové melodie Vstu pné dobrovolné – výtěžek je určen na obnovu Poutního místa  Panny Marie Vítězné  na Bílé Hoře