Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice

„Na Hromnice o hodinu více“, praví česká pranostika. Ano, v tento čas přibývá světla. Jako nám v Adventu duchovního světla přibývalo, tak nyní, ať nám ho s přibývajícími dny neubývá.

Pán je světlo národů. (Srov. Lk 2, 32)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

V neděli 5. 3. 2017 se na faře baziliky sv.Markéty od 15 hodin opět sejdou senioři. Tématem setkání bude „Postní zastavení“  s P.Václavem Jiřím Snětinou OSB. Všichni jsou srdečně zváni!
Důvodem opravy je nalezené ložisko aktivního červotoče a odpadávající natupo lepené římsy. Podstavec projde ozařováním a penetrací. Římsy budou ještě po obvyklém restaurátorském postupu fixovány vloženými kolíky, které také chrání proti otřesům při transportu. Děkujeme za Vaše příspěvky do kostelní sbírky.
26. února 2017 začneme mší svatou v 9.00, která bude s katechezí pro děti. Po mši jako vždy následuje setkání u kávy a čaje, ale tentokrát ve Vojtěšce, protože budeme připravovat popel z ratolestí Květné neděle… Celý příspěvek
V úterý 21. února 2017 od 20.00 v bazilice. Modlitba v duchu ekumenické komunity, která žije ve francouzské vesnici Taizé. Jedná se o rozjímavý způsob modlitby, jejíž nosným prvkem jsou originální texty a písně. Modlitba Taizé ale také… Celý příspěvek