Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

ADVENT

„Příchod!“ Nemusíme jen čekat, můžeme se vydat vstříc. Nemáme síly? Tak se vydejme na cestu pouze vírou, nadějí a láskou… To stačí, On jde naproti… Kde bude místo setkání? Kdy se setkáme? Důležitější je, že se tak jednou stane…

Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel (Žalm 25, 4-5)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Mše opět slavíme společně v kostele!

INFORMACE K BOHOSLUŽBÁM od 30. srpna 2021

Záznamy bohoslužeb naleznete v našem video archivu na našich stránkách a na Facebooku.

  • Farní nedělní mše od 9.00 hod. jsou neveřejné a budou přenášeny on-line na těchto stránkách a na Facebooku.
  • Záznamy ostatních přenosů bohoslužeb je možné shlédnout ve video archivu na našich stránkách a na Facebooku.
  • Nedělní bohoslužba  X.X. 2021 od 9.00 hod. on-line

Nedělní Svatodušní novéna – 4. den

Aktuální přenos:

Pokud probíhá živý přenos, spustí se automaticky. V případě problémů zkuste znovu načíst stránku klávesou F5.

Pokud nejste přihlášeni k Facebooku nebo nemáte jeho účet, může se Vám ukazovat hláška vyžadující přihlášení do Facebooku. Toto by nemělo být vyžadováno při automatickém spuštění živého přenosu. Záznamy si v takovém případě můžete prohlédnout v archivu videí.

Živá vysílání na Facebooku: https://www.facebook.com/farnostsvmarkety/live/

Letošní adventní příprava v naší farnosti nás má povzbudit a znovu upevnit ve vědomí, že Bůh touží (opět) sestoupit do našeho života. Biblickými zvěstovateli radostné zprávy do každé doby jsou andělé. Celý příspěvek
Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé, především Vy, kteří jste upoutáni na lůžko, anebo v izolaci v důsledku pandemie covidu-19, můžeme pozorovat, že pokračující epidemie jako by umocňovala negativní reakce vycházející z pozitivního nálezu zmíněné choroby. Mohu Vás oslovit, především Vás nemocné, v duchu… Celý příspěvek
Česká televize vysílá dnes večer první Adventní koncert z našeho kláštera. Po celý Advent zpíváme v 7.00 Staročeské roráty vůli pandemii ve zjednodušené podobě.  Pondělí: po večerní mši svaté následuje úklid našeho kostela. Děkujeme za veškerou pomoc.… Celý příspěvek