Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milosrdenství

Mít soucit… Přejeme si, aby měli druzí soucit s námi, sou-cítit, žít s druhým člověkem. Dostane se nám soucitu, když budeme soucítit s druhými. Stejně to platí o milosrdenství, srdce plné milosti, lásky… Ježíš je první, kdo nám dal takové Srdce.

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím (Matouš 11, 28)

 

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

O modlitbě toho bylo řečeno velmi mnoho. Nikdy s tímto druhem komunikace nebudeme hotovi, protože jde o vztah – Bůh a my – ušitý na míru každého z nás. papež František znovu trefně upozorňuje na vztah vytvářený v modlitbě. Celý článek ZDE.
Tentokráte brněnská diecéze se připravuje na biskupské svěcení nového pomocného biskupa, o něhož požádal sídelní biskup Vojtěch Cikrle. Pomocným biskupem brněnským se stal Pavel Konzbul, dosavadní katedrální farář. V modlitbě myslíme na celou brněnskou diecézi, do které patří i náš klášter v Rajhradě u Brna. Více ZDE.
Dnešní svátek, Boží Hod svatodušní čili svátek Letnic, je trochu ve stínu větších Vánoc a Velikonoc, možná také proto, že se od Velikonoc odvozuje. Už jeho židovský předchůdce se počítal jako sedm krát sedm dní od Velikonoc a souvisel patrně s dožínkami. Ty se ovšem v Evropě konaly mnohem později, a tak se k svátku neváže žádný folklór ani komerční využití. O to větší význam má ale pro křesťanskou církev, neboť v historii se obvykle chápal jako den jejího založení. Co se to tenkrát asi stalo?
Pokračovat ve čtení
Stejně jako v minulých letech se i letos koná v naší bazilice Noc kostelů. Letos ovšem s poněkud netradičním pojetím, hlavním bodem programu totiž bude unikátní komentovaná prohlídka našeho hřbitova, kde odpočívá mnoho významných osobností. Přijměte tedy, prosím, touto cestou pozvání na tuto akci.
Pokračovat ve čtení