Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Mezidobí – hledání moudrosti

Mezidobí. Je to jen jedno ze slov, které užívá liturgický kalendář? Blížíme se k závěru období mezi Vánocemi a Velikonocemi. Mezidobí je časem naděje, protože se blíží něco velikého, nevšedního, ale skrytého v tajemství. Abychom prožili svátek (neděli), je třeba všedních dnů. Všední dny dávají vyniknout velikým svátkům, připravují na dosud nepoznané. Letošní Velikonoce mohou být „dosud nepoznané.“ Brzy se na největší svátky v roce začneme chystat…

Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá. (srov. 1. Kor 2, 6-10)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Zveme na biblickou hodinu 16. března 2020 v 19.00 v nové farní místnosti – vstup vchodem ze zahrady (mostek). Biblická hodina na téma „Ve stopách Ježíšových.“ Povídání o Svaté zemi a Ježíšově době pro případné poutníky i všechny zájemce o… Celý příspěvek
Setkání seniorů se uskuteční v neděli 9. února 2020 v 15.00 na faře. Popovídáme o Hromnicích, ale hlavně se setkáme, něco si i zazpíváme. Také zavzpomínáme na paní Alžbětu Hálovou, naši farnici, která zemřela v pondělí 20. ledna 2020 ve věku 101let. R.I.P.