Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Čtvrtá neděle postní

Nezůstat v půli cesty… V polovině doby postní: „Stačí, už nemohu dál…“ TEN, kdo jde s námi při své pozemské cestě pocítil únavu, ale nezůstal stát, dovedl nás ke světlu, k cíli… To je radost, proto IV. neděle je nedělí Radostnou – vidíme červánky světla…

Byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. (list Efesanům 5, 8)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc březen Březen 2017 – Doba postní jako čas milosti k obrácení – za papeže Františka a jeho spolupracovníky z římské kurie, kteří konají svá duchovní cvičení, i za nás za všechny, aby… Celý příspěvek
O I. neděli postní při mši svaté v 9.00 přijmeme mezi ty, kteří očekávají křest dva naše katechumeny Barboru Kolarčíkovou a Martina Pytlouna. Mysleme na ně a jejich kmotry v modlitbě. Další obřady přípravy katechumenů prožijí 25. března 2017 v 18.00.
V neděli 5. 3. 2017 se na faře baziliky sv.Markéty od 15 hodin opět sejdou senioři. Tématem setkání bude „Postní zastavení“  s P.Václavem Jiřím Snětinou OSB. Všichni jsou srdečně zváni!
Každý pátek v době postní od 20.00 do 21.00 v bazilice. Letos formou Lectio divina, rozjímavou četbou jednoho z biblických textů nadcházející postní neděle. Nedělní texty budou rozdány na lavicích, abychom se na ně mohli nejprve v… Celý příspěvek