Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

SVATODUŠNÍ VIGILIE

Nemohli jsme slavit společně velikonoční vigilii. Pojďme slavit vigilii Svatodušní s udílením iniciačních svátostí dospělým. V sobotu 30. května 2020 ve 20.00 v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého pojďme bdít s ostatními apoštoly a Ježíšovou Matkou Marií nad přislíbeným darem a obnovme svůj křest.

Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. (Sk 1, 4)

Povzbuzení pro dnešní den

Sk 22, 30; 23, 6-11

Neztrácej odvahu!

Toto Boží povzbuzení uslyšel apoštol Pavel, když se nad ním hádali farizeové a saduceové. Stojí před veleradou a je vyslýchán, brání své čisté svědomí. Dostává se do sporů nejen mezi Židy, ale i mezi Římany (srov. Sk 22, 25-29). Evangelium nekompromisně tříbí lidské postoje napříč vyznáními a občanskou příslušností. Po rozvolňování vládních opatření, milí farníci, zápasíme o to, zda se svět vrací do starých kolejí, nebo těch uplynulých deset týdnů přineslo i něco pozitivního. Veřejné dění, veřejná správa se pozvolna vrací do starých sporů, i v církvi se opět rozmáhají staré půtky. Co dobrého jsme objevili?…
Čtěte dále...

Všechna povzbuzení...

Rozhodnutí České biskupské konference o časopisech Zprávy z Medžugorie a Regina, vydávaných dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité  Protože časopisy „Zprávy z Medžugorie“ a „Regina“ vydávané dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité uvádějí nepravdivé a zavádějící informace o životě církve,… Celý příspěvek
Milí stavitelé, máme před sebou posledních pár dní, stavba - a především naše příprava na slavení letnic - FINIŠUJE! Aby byla naše stavba kompletní, ještě pár "kamenů" potřebujeme - nepolevujme ve výrobě:-)! Čas máme do pátku 29.5. - ale čím dřív kámen dodáte, tím lépe, ať je čas na dohotovení stavby! Celý příspěvek