Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Postní neděle

Začít znovu…, to bychom si možná přáli, nemusí zůstat jen u přání. Doba postní je časem nových začátků. Dokonce tento začátek za nás Někdo jiný podstoupil, my ho jen můžeme následovat. Sice nejprve na poušť (I. neděle), ale také na horu (II. neděle), dále k pravdě (III. neděle)… Kam se vydáme my?

Pokorné vede k správnému jednání, pokorné učí své cestě (Žalm 25)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Mše svatá v 9.00 s přijetím katechumenek a katechumena mezi čekatele křtu. Mysleme na ně a jejich kmotry v modlitbě. Po celý týden se konají v klášteře exercicie – duchovní cvičení. Od úterý do soboty budou mše svaté v 7.00 spojené s Ranními chválami – modlitbou breviáře.  Středa: v 16.00… Celý příspěvek