Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

ADVENT

Příchod naděje do lidského světa, za všech situací. Nový čas, nový liturgický rok, nová příležitost. Advent znamená Příchod. Nejsme to my, kdo musí hledat, Bůh si hledá nás… On nám jde vstříc. Přijde, aby nás nalezl…

Jdeš vstříc tomu, kdo s radostí jedná spravedlivě, těm, kdo na tvých cestách pamatují na tebe. (Iz 64, 4)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Nedělní mše pouze on-line! Ve všední dny v obvyklých časech mše svaté pro veřejnost!

  • Farní nedělní mše od 9.00 hod. jsou neveřejné a budou přenášeny on-line na těchto stránkách a na Facebooku.
  • Záznamy ostatních přenosů bohoslužeb je možné shlédnout ve video archivu na našich stránkách a na Facebooku.
  • Rozsvícení svíce na adventním věnci v našem kostele každou sobotu. Vstup do adventní neděle je přenášen on-line na těchto stránkách a na Facebooku. Přenos 5. prosince 2020 v 17.00 zaměřen na děti a s připomenutím sv. Mikuláše.

INFORMACE K BOHOSLUŽBÁM V BAZILICE SV. MARKÉTY
Pokud se Vám záznam nezobrazuje, zkuste znovu načíst stránku klávesou F5.

Nedělní bohoslužba 29.11.2020 on-line – 1. neděle adventní

Srdečně Vás zveme ke sledování přímého přenosu nedělní bohoslužby.

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Sobota 28. listopadu 2020

Letos se v naší farnosti neuskuteční společné žehnání adventních věnců při liturgii v kostele. Můžeme ale prožít toto požehnání doma, v rodině, při osobní modlitbě. K tomuto není nutná přítomnost kněze, jáhna, ale můžeme modlitbu požehnání vykonat sami. Inspiraci přikládáme ZDE.