Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Prázdniny – cesty na opuštěná místa

S radostí v tento čas vyjíždíme z velkoměsta na opuštěná místa v přírodě. I Ježíš se svými blízkými vyhledali opuštěné místo, pro veliký zájem druhých neměli totiž čas se dokonce ani najíst… Přesto i o dovolených je čas na dobré skutky, na empatii… s těmi, kteří potřebují pomoci…

„Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ […] Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. […] Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Začal je učit mnohým věcem. (srov. Mk 6, 30-34)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Pojďme poděkovat za letní táboření našich skautských oddílů Jeleni a Arachné. Letos vše zkomplikovaly četné přívalové srážky koncem června, hlavně především u Arachné, kde voda smetla vše. Situace byla opravdu kritická, naštěstí počítáme pouze hmotné ztráty, ty ale u některých… Celý příspěvek
Poselství Svatého otce Františka ke 2. Světovému dni prarodičů a seniorů(24. července 2022)„Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (Žl 92,15) Moje milá, můj milý!Slova žalmisty: „Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (92,15) jsou dobrou zprávou, skutečným„evangeliem“, tedy „radostnou zvěstí“, kterou… Celý příspěvek
Milí farníci i všichni, kteří se vydáváte v těchto dnech na cesty, ať vám Bůh žehná a chrání vás, ať je průvodcem na vaší cestě, abyste bezpečně dosáhli cíle své cesty, na přímluvu Panny Marie, sv. Kryštofa, patrona pocestných a… Celý příspěvek