Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Misky vah v rovnováze

Neděle 22. října 2017 přináší až dech beroucí biblické texty v kontextu dění v naší vlasti. Bůh, nebo stát? Evangelium nám odpovídá: Bůh a stát – tzn. aktivní život v církvi a občanská odpovědnost (ve svobodných volbách). Co je Božího patří Bohu, co je císařovo patří císaři. Pak jsou misky vah v rovnováze.

„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem.“ (2 Tim 2, 1.2)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

V době postní máme více naslouchat Božímu slovu, tradice církve přináší zvláštní postní kázání mimo mši svatou. V Praze jsme zváni do kostela Všech svatých na Pražském Hradě, témata jednotlivých večerů najdete ZDE.
Každý pátek od 20.00 do 21.00 v bazilice můžeme setrvat v tichu. Ztišení potřebujeme, abychom zaslechli, co tak dlouho toužíme slyšet. Před Kristem přítomným v Eucharistii můžeme vyznávat se/sebe…, děkovat za…, chválit Boha za…, prosit… Celý příspěvek
Odkazujeme na článek hodný pozornosti pro život v dnešním světě, zvláště v Evropě. Stále slyšíme o naslouchání, děje se tak opravdu? Teprve z naslouchání (to platí pro obě strany) vzchází plodný dialog. Článek k přečtení zde.
Zveme na další setkání nad Biblí 8. února 2016 v 19.00 na faře. Při nedělním kázání (homilii) nelze dopodrobna vysvětlit všechny souvislosti daných biblických příběhů. Biblické hodiny nám pomáhají vhlédnout nejen do… Celý příspěvek