Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Prázdniny – cestování (i na opuštěná místa)

S radostí v tento čas vyjíždíme z velkoměsta na opuštěná místa v přírodě. I Ježíš se svými blízkými vyhledali opuštěné místo, pro veliký zájem druhých neměli totiž čas se dokonce ani najíst… Přesto i o dovolených je čas na dobré skutky, na empatii… s těmi, kteří potřebují pomoci…

„Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ […] Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. […] Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Začal je učit mnohým věcem. (Marek 6, 31n)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

V ulicích uvidíme v těchto dnech koledníky Tříkrálové sbírky. Proč pomoci potřebným až po Vánocích? 6. ledna slavíme slavnost Zjevení Páně (řecky Epifaneia nebo Theofaneia, tj. Boží zjevení). Zatímco jsme o Vánocích 25. prosince rozjímali Ježíše, narozené dítě… Celý příspěvek
Přijďte s námi doprovodit tři krále do Betléma a zazpívat si společně se scholou a scholinkou koledy! Průvod vyjde ve středu 6. 1. 2016 v 17:15 od brány do areálu kláštera a poputuje ke kostelu. Kostýmy pastýřů, oveček apod. vítány! Zároveň proběhne i tradiční Tříkrálová sbírka.
Od soboty 19. prosince stojí u oltáře sv. Vojtěcha svíce nesoucí světlo, přivezené skauty z Betléma. Můžeme si jej opatrně odnášet do svých domovů. Možná tak, jako když se opatrně dotýkáme narozeného dítěte. S vděčností, radostí a úctou…