Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zamyšlení prof. Jana Sokola k nedělním liturgickým textům

Přinášíme Vám texty zamyšlení prof. Jana Sokola k nedělním perikopám.

Zamyšlení vyšla knižně: Jan Sokol: Naděje na neděli. Praha: Vyšehrad 2017. Z tohoto důvodu je omezen rozsah této rubriky.

Další články a texty prof. Jana Sokola naleznete na adrese www.jansokol.cz

Dnešní periokopa patří mezi ty obtížné, kterým bychom se možná raději vyhnuli, a to přinejmenším z dvojího důvodu. Předně si nevíme moc rady s „posedlostí“ a „nečistým duchem“ a za druhé si Pána Ježíše většinou nepředstavujeme jako někoho, kdo má moc, kdo vládne mocí. A dnešní evangelní čtení neobsahuje nic jiného: kromě prostého konstatování, že Ježíš v sobotu učil v synagoze v Kafarnau, slyšíme jen o tom, jak svým slovem zbavil posedlého člověka jeho posedlosti. Celý příspěvek
Před týdnem, minulou neděli, jsme začali nový církevní rok, což je rok Markova evangelia. Už to je víc než padesát let, co Druhý vatikánský koncil zavedl nový rozvrh nedělních biblických čtení. Starší z vás si asi pamatují dobu, kdy se čtení a evangelia opakovala každým rokem stejně, jak se to zavedlo už ve středověku a jak to závazně stanovil před skoro pěti stoletími Tridentský koncil. Tato stará tradice byla tak silná a pevná, že se podle nedělních evangelií jmenovaly jednotlivé neděle v roce a označení jako „neděle dobrého pastýře“ se dodnes užívají v luterských a anglikánských církvích. Každá neděle v církevním roce tak měla nejen svůj jedinečný název, ale také obsah, a snad bychom mohli říct i svoji zvláštní náladu. Celý příspěvek
Pán Ježíš v dnešním evangeliu kritizuje farizeje a učitele Zákona. Dělal to zřejmě dost často a i v psaných evangeliích se s tím mnohokrát setkáváme. To se člověku čte docela dobře, protože mívá až dětinské potěšení, když zrovna dostává vynadáno někdo jiný. Až když se z téhle naivní dobré nálady trochu probereme, mohlo by nás napadnout, proč to tedy ještě dnes čteme, když poslední farizeové už jsou tak dávno po smrti? Ostatně dnešní úryvek sice farizeji začíná, potom se ale Ježíš obrací ke svým posluchačům a žákům a říká jim: nebuďte jako oni! Celý příspěvek
Platit daně se nikomu moc nechce, a tak politikové před volbami rádi slibují, že nám je aspoň zmenší. Přitom přece musejí vědět, že provoz moderního státu je čím dál tím složitější a nákladnější. A často i ti samí politici na druhé straně slibují, že budou lépe platit učitele a lékaře, že bude víc policistů a lepší silnice a spoustu dalších věcí, které se tak pěkně poslouchají. Jenže každý soudný člověk musí vědět, že tohle všechno stojí peníze, které stát získává právě z daní. Celý příspěvek