Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zamyšlení prof. Jana Sokola k nedělním liturgickým textům

Přinášíme Vám texty zamyšlení prof. Jana Sokola k nedělním perikopám.

Zamyšlení se připravují knižně, z tohoto důvodu byl omezen rozsah této rubriky. O vydání knihy Vás budeme informovat.

Další články a texty prof. Jana Sokola naleznete na adrese www.jansokol.cz

Dnešní čtení z Janova evangelia je v tomto evangeliu zařazeno na začátek Velikonoc, ještě před Kristovo utrpení, smrt a vzkříšení. Je to součást Ježíšovy poměrně dlouhé řeči po Poslední večeři, kde se s dvanácti – vlastně s jedenácti učedníky cestou do Getseman loučí. Odpovídá na jejich otázky a připravuje je na dobu, kdy se budou muset víc postavit na vlastní nohy. Celý příspěvek
Na toto evangelium jsme se jako děti vždycky těšili a nějak se od něho zřejmě odvozuje i to, že sesterský klášter benediktinů Na Slovanech ve Vyšehradské ulici je pro každého pražáka prostě Emauzy. Vyprávění není tak strohé a stručné, jak to v evangeliích bývá. Dává si na čas, dovolí si i nějakou tu podrobnost a cestu do Emauz líčí tak, že radost ze setkání se zmrtvýchvstalým Kristem posluchač téměř zažívá spolu s těmi dvěma učedníky. Celý příspěvek
Dnešní druhé čtení z Listu k Židům začíná slavnou větou, která charakterizuje a vysvětluje, co je to křesťanská víra. Slovo věřit a pojem víry má v češtině ještě širší význam než v jiných jazycích. Angličtina má pro víru dvě různá slova, belief jako domněnku a faith jako uvěření a spolehnutí. Podobně je to i ve francouzštině, kdežto v češtině se musíme spokojit s jedním slovem pro všechno. Celý příspěvek
Dnešní evangelium navazuje na první čtení z knihy Samuelovy, asi nejslavnější a nejdramatičtější příběh Davidova zločinu, pokání a odpuštění ve Starém zákoně (2Sam 11-12); pokud ho někdo nezná, měl by si ho doma přečíst celý. V rámci Lukášova evangelia bezprostředně předchází Ježíšova stížnost, že ho jeho odpůrci považují za „přítele celníků a hříšníků“ a vytýkají mu, že má rád hostiny a pitky. Příhodu s hříšnicí u stolu využije Pán Ježíš k tomu, aby ukázal, o co se mu hlavně a na prvním místě jedná: o pokání, odpuštění a lásku. Celý příspěvek
Dnešní svátek, Boží Hod svatodušní čili svátek Letnic, je trochu ve stínu větších Vánoc a Velikonoc, možná také proto, že se od Velikonoc odvozuje. Už jeho židovský předchůdce se počítal jako sedm krát sedm dní od Velikonoc a souvisel patrně s dožínkami. Ty se ovšem v Evropě konaly mnohem později, a tak se k svátku neváže žádný folklór ani komerční využití. O to větší význam má ale pro křesťanskou církev, neboť v historii se obvykle chápal jako den jejího založení. Co se to tenkrát asi stalo? Celý příspěvek
Asi každého křesťana, když přemýšlí o své víře, někdy napadne, že apoštolové to měli mnohem snazší, když s Ježíšem chodili po Galileji, setkávali se s ním a mluvili s ním. Protože ho viděli, nemuseli věřit. Na tom jistě něco je a Kristus to v dnešním evangeliu také uznává: „Blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili.“ Celý příspěvek