Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vyznání víry – Ježíš je Kristus

Přinášíme Vám nový cyklus krátkých přednášek laického vzdělávání v základech naší víry pro dospělé a dospívající, které povede profesor Jan Sokol.

Přednášky budou zveřejňovány pravidelně v pondělí na farních stránkách od 19. hodiny a na Facebooku.