Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Břevno ve studánce (2/3)

Druhou část cyklu Břevno ve studánce – 1020 let činnosti benediktinů u nás, který mapuje historii i současnost nejstaršího mužského kláštera u nás v Praze – Břevnově, připravila Karolína Koubová.