Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Břevnovští ministranti

HLEDÁME NOVÉ POSILY K OLTÁŘI: Milí kluci, chtěl bych Vás pozvat mezi břevnovské ministranty a služebníky oltáře… pokud byste chtěli ‚tak se přihlaste u bratra Martina po mši svaté v neděli v 9.00 v sakristii… Po dohodě by proběhla příprava, která by měla několik schůzek… a po… Celý příspěvek