Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

2. neděle adventní byla významným dnem pro naše ministranty. Celý den byl vlastně jejich. Od tohoto dne má naše farnost o jednoho ministranta více. Vašek byl při mši přijat otcem Václavem do služby ministranta. Otec Václav na závěr krásně promluvil i ke klukům, kdy je povzbudil: „služba ministranta je čest a veliká výsada!”

Po mši svaté jsme vyrazili na pouť do katedrály, kde jsem se poklonili ostatkům patrona ministrantů – svatého Václava. Po celý čas se nám v katedrále věnoval průvodce a ministrant katedrály Damián, který nám ukázal zákoutí katedrály a krásně nám povídal o pokladech hlavního chrámu naši diecéze.  Při cestě domů jsme navštívili kapucínský klášter, kde jsme si prohlédli jesličky s výkladem kapucínského bratra. Na závěr jsme s kluky poseděli a popovídali. Myslím, že to byl krásný a požehnaný den. Fotografie z tohoto dne si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Prosím vás všechny o modlitbu za naše služebníky oltáře

Martin Ševeček, O.S.B.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha