Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktivita, která si klade za cíl přiblížit Boží slovo příslušné neděle i našim nejmenším.

Nedělní škola je určena dětem ve věku přibližně 3 – 8 let (i bez doprovodu rodičů) a bude probíhat při nedělní farní mši svaté v 9 hodin v době bohoslužby slova, přibližně jednou za měsíc.

TERMÍNY 2023/2024:  5. 11. 2023, 26. 11. 2023, 17. 12. 2023// 25. 2. 2024, 17. 3. 2024, 21. 4. 2024, 18. 5. 2024; 2. 6. 2024

Děti budou odcházet z kostela po vstupní modlitbě, tj. před prvním čtením, budou k tomu vyzvány a do kostela se vrátí s obětním průvodem. Program bude probíhat ve farní chodbě, děti nepotřebují žádné pomůcky. Vedle dětských mší budou mít tedy děti další příležitost, jak se více účastnit liturgického života farnosti.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha