Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

K farnosti patří ministranti, kteří jsou nedílnou součástí liturgického slavení… Tak to bylo, je a určitě i v budoucnu bude v břevnovské farnosti. V Břevnově vždy byla veliká skupina ministrantů. A tak je to i dnes, kdy kluci v naší farnosti se poctivě snaží o službu u oltáře a nejen tam.

Chceš-li se i ty připojit k pomocníkům u oltáře, klikni na odkaz níže a dozvíš se, co a jak 😉

Další a aktuální informace naleznete na stránce: O ministrantech pro ministranty

Martin Ševeček OSB