Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
DATUM DEN HODINA KOSTEL ÚMYSL/POZNÁMKA
15. 5. Neděle 7.30

9.00

18.00

bazilika na úmysl dárce
za farnost

za věčný život pro Zdeňka, Růženu, Jiřího, Milenu a Josefa

Pondělí 7.00

18.00

bazilika neobsazeno

za předky Hauserovy a duše v očistci

Úterý 7.00

15.00

18.00

bazilika neobsazeno
za + Růženu Šrámkovou
za + Evu Eibovou
Středa 7.00

18.00

bazilika neobsazeno

za Emmericha Peter a Katarinu

Mädl,  za uzdravení na duchu a na těle

Čtvrtek 7.00

18.00

bazilika neobsazeno

za + Karla Snětinu

Pátek 7.00

18.00

bazilika neobsazeno

za naše kmotřence

Sobota 7.00

18.00

bazilika za předky Novákovy a duše v očistci
za + Marii Kadlecovou a rodinu
22. 5. Neděle 7.30

9.00

18.00

bazilika na úmysl dárce
za farnost

za + Jiřího Trnku

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti