Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
DATUM DEN HODINA KOSTEL ÚMYSL/POZNÁMKA
28. 11. Neděle

7.30

9.00

18.00

bazilika

za děti Jana, Josefa, Marii

za farnost

za + Hanu Zaňákovou a celou živou rodinu

Pondělí

7.00

18.00

bazilika

za + Růženu a Jaroslava Kochmanovy

za Jána s rodinou

Úterý

7.00

15.00

18.00

bazilika

neobsazeno

neobsazeno

za Davida s rodinou

Středa

7.00

18.00

bazilika

neobsazeno

za Boží požehnání pro synovce

Čtvrtek

7.00

18.00

bazilika

neobsazeno

za + Růženu a Josefa Nečasovy a Boží požehnání pro živé členy rodiny

Pátek

7.00

18.00

bazilika

neobsazeno

za + Miroslava a Marii Hamplovy

Sobota

7.00

18.00

bazilika

za Evu Nesetovou

za + manžela Milana

5. 12. Neděle

7.30

9.00

18.00

bazilika

za rodiče Dosedělovy

za farnost

za + Štefana