Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
DATUM DEN HODINA KOSTEL ÚMYSL/POZNÁMKA
Neděle

7.30

9.00

18.00

bazilika
Pondělí

18.00

bazilika
Úterý 7.00 bazilika
Středa

18.00

bazilika
Čtvrtek 7.00 bazilika
Pátek

18.00

bazilika
Sobota 7.00 bazilika mše svatá
Neděle

7.30

9.00

18.00

bazilika