Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
DATUM. DEN HODINA KOSTEL ÚMYSL/POZNÁMKA
10. 12. Neděle 7.309.00

18.00

bazilika za + rodinu Skrlovu
za farnostza dar zdraví, Boží požehnání, ochranu dětí, vnuků a pravnuků
Pondělí 7.0018.00 bazilika za rodinu Růžičkovu
za + členy rodiny
Úterý 7.0015.00

18.00

bazilika za dar zdraví pro bratra Prokopa
za senioryza živé a + členy rodiny a celého rodinného kmene
Středa 7.0018.00 bazilika neobsazenoza dar míru
Čtvrtek 7.0018.00 bazilika neobsazenoza zemřelého bratra a babičku
Pátek 7.0018.00 bazilika neobsazenoza rodiče Emílii a Františka
Sobota 7.00— bazilika neobsazeno—
17. 12. Neděle 7.309.00

18.00

bazilika za + Karla a Ludmilu Svobodovyza farnost

za + Marii a Václava Vosických