Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

7. července 7.30 neobsazeno; 9.00 za farnost; 18.00 za zdraví pro Martu

8. července 18.00 na poděkování za školní rok a za Boží pomoc v nemoci

9. července 7.00 neobsazeno

10. července 18.00 neobsazeno

11. července 7.00 neobsazeno; 18.00 za farnost

12. července 18.00 na úmysl dárce

13. července 7.00 neobsazeno; 18.00 za farnost

14. července 7.30 na úmysl dárce; 9.00 za farnost; 18.00 neobsazeno

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha