Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

24. 3. 7.30 za + Kim Dillon; 9.00 za farnost; 18.00 za dar zdraví pro Katarínu a její blízké

25. 3. 7.00; 9.00 za farnost; 18.00 na úmysl dárce

26. 3. 7.00; 15.00; 18.00 za katechumeny

27. 3. 7.00; 18.00 na úmysl dárce

28. 3. 18.00 za farnost

29. 3. 15.00 Velkopáteční obřady; 19.00 modlitba s biblickým čtením 

30. 3. 20.30 Velikonoční vigilie 

31. 3. 8.00; 10.00 za farnost; 18.00 za živé a zemřelé členy rodiny

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha