Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
DATUM. DEN HODINA KOSTEL ÚMYSL/POZNÁMKA
24. 9. Neděle 7.30

9.00

18.00

bazilika na úmysl dárce
za farnost

za maminku Kamilu a dceru Kamilku, za dar zdraví těla a duše, za Boží pomoc

Pondělí 7.0018.00 bazilika neobsazenoneobsazeno
Úterý 7.0018.00 bazilika neobsazenoza pana Fandu, za dar zdraví těla a duše, a osvobození od zlého
Středa 7.0018.00 bazilika neobsazenoza + Markétu Výbornou
Čtvrtek 7.0018.00 bazilika neobsazenoza farnost
Pátek 7.0018.00 bazilika neobsazenoza + dceru Ivanku
Sobota 7.00

18.00

bazilika neobsazeno

za dobrodince našich varhan

1. 10. Neděle 7.30

9.00

18.00

bazilika ne úmysl dárce
za farnost

za + Václava Čapka