Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přijďte s námi doprovodit tři krále do Betléma a zazpívat si společně se scholou a scholinkou koledy! Průvod vyjde ve středu 6. 1. 2016 v 17:15 od brány do areálu kláštera a poputuje ke kostelu. Kostýmy pastýřů, oveček apod. vítány! Zároveň proběhne i tradiční Tříkrálová sbírka.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha