Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 15. 10. od 15 hod na faře baziliky sv. Markéty se uskuteční další setkání seniorů. Hostem bude tentokrát Ing. Jiří Šamonil. Tématem setkání bude Posezení nad Biblí

 

Všichni jsou srdečně zváni

Blanka Adamusová