Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve čtvrtek 17. března 2022 v 19.30 zveme na modlitbu, večerní zastavení v duchu komunity Taizé…

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha