Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve čtvrtek 17. března 2022 v 19.30 zveme na modlitbu, večerní zastavení v duchu komunity Taizé…