Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci, začínáme připravovat novou edici farních triček, která bude realizována na podzim 2024.

Nejprve ale zveme k akci “Pošli farní tričko dál!”. Pokud máte doma již nevyhovující farní trička z původní edice, můžete je dát k dispozici ostatním farníkům.
Trička můžete do konce školního roku odevzdávat v sakristii, v Informačním centru kláštera nebo osobně farní asistentce. Trička pak budou nabídnuta zájemcům za symbolickou cenu 50Kč. Výtěžek akce bude využit na farní aktivity.

Zájemci o koupi těchto triček mohou kontaktovat farní asistentku buď osobně nebo na mailové adrese nabo.brevnov@gmail.com.

Níže rozměry triček z minulé edice.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha