Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Společenství (nejen) maminek, které se schází většinou každý druhý čtvrtek v měsíci od 20:00 na faře. Chceme se vzájemně více poznávat, povzbuzovat v různých rolích, sdílet zkušenosti. Toto setkávání je pro nás relaxací, ale řešíme zde občas i organizaci akcí pro děti různého věku. Aktuální termíny setkání jsou uvedeny ve farním kalendáři.

Kontaktní osoba: Jana Csukásová (jana.csukasova@brevnov.cz)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha