Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Společenství (nejen) maminek, které se schází většinou každý druhý čtvrtek v měsíci od 20:00 na faře. Chceme se vzájemně více poznávat, povzbuzovat v různých rolích, sdílet zkušenosti. Toto setkávání je pro nás relaxací, ale řešíme zde občas i organizaci akcí pro děti různého věku. Aktuální termíny setkání jsou uvedeny v kalendáři.

Kontaktní osoba: Jana Csukásová (jana.csukasova@brevnov.cz)